Aktuality

Út, 06/16/2020 - 09:33
Vážené kolegyně, vážení kolegové, Odborná konference ASP ČR, INKLUZE 2020+, je určena pro speciální pedagogy, pedagogy předškolního vzdělávání, pedagogy základních škol, pedagogy středních škol,...
Ne, 05/03/2020 - 20:47
Ministerstvo školství vydalo soubor dokumentů k otevírání mateřských, základních a středních škol a školských poradenských zařízení. Dokumenty ke stažení níže.
St, 04/01/2020 - 11:45
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je jisté, že konání Konference ASP ČR musíme odložit. Rada ASP ČR se shodla nově na podzimním termínu. V této souvislosti věnujte pozornost níže uvedeným informacím...
St, 02/26/2020 - 21:55
o připravované novele školského zákona

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse v části Forum, nejde o registraci v ASP ČR. Forum není pro běžného návštěvníka webu viditelné.

Registrace bude povolována pouze členům ASP ČR. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Výzva Asociace speciálních pedagogů České republiky ze dne 21. 10. 2011

 Asociace speciálních pedagogů vyjadřuje svůj nesouhlas s materiálem s názvem „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015“, který je vytvořen Odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agenturou) pod vedením Martina Šimáčka, a který je na jednání vlády předkládán Monikou Šimůnkovou, zmocněnkyní vlády pro lidská práva.

Materiál je ve své podstatě, byť se to některým čtenářům nemusí zdát, textem nedemokratické povahy, preferujícím pouze jednu část našich občanů, eufemisticky pojmenovanou „se sociálním znevýhodněním“, na úkor všech ostatních, kteří potřebují naprosto stejný zájem a podporu. Svým pojetím ještě více eskaluje již tak vypjatou atmosféru mezi některými skupinami obyvatel. Jednoznačně nejobšírnější kapitolou (více než 30 stran textu oproti všem ostatním o šíři 3 – 6 stran) je ta, která se zabývá školstvím, přesněji speciálním školstvím a systémem péče o ohrožené děti.

Tento zájem bychom jistě kvitovali, pokud by byl text na úrovni nepostrádající odbornost a vyváženost potřeb všech dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí ohrožených prostředím, v němž vyrůstají. Jelikož tomu tak není a návrh mnoha opatření k podpoře dětí jedné skupiny je zároveň potlačováním práv na vzdělávání a zdravý vývoj skupin ostatních, musíme tento veskrze tendenční a vše zjednodušující text odmítnout v předkládané podobě.

Je nám líto, že se vládní Agentura pro sociální začleňování rozhodla „vlamovat“ do otevřených dveří ke spolupráci na dalším pozitivním rozvoji našeho školství a místo dialogu s odbornou veřejností militantně protlačuje kroky vedoucí k jednostranným a neefektivním řešením. Dlužno jen podotknout, že zcestnost metod typu „kde chybí argument, musí být síla“, byla mnohokrát prokázána.

Vyzýváme všechny ty, jimž není lhostejný další vývoj našeho školství, aby vytiskli podpisový arch a připojili svůj podpis. Znění prohlášení a podpisový arch spolu s dokumentem „Agentury“ je možno stáhnout níže. Podepsané archy doručte prosím na adresu ASP ČR:

PhDr. Marcela Bernardová
ASP ČR
Vinohradská 54
 
120 00 Praha 2

 

Prosíme nezasílejte vyjádření podpory mailem, podle pravidel pro petice jsou platné jen řádně vyplněné a podepsané archy!

Po ukončení této podpisové akce je doručíme předsedovi vlády Petru Nečasovi a ministru školství, mládeže a tělovýchovy Josefu Dobešovi.

 

PřílohaVelikost
strategie-2011-2015_2.pdf696.62 KB
PODPISOVY_ARCH.doc41 KB
Vyzva_Asociace_specialnich_pedagogu-1.doc13.5 KB