Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

K návratu žáků speciálních škol do lavic

Předseda ASP ČR poslal 8. dubna 2021 na MŠMT dotazy týkající se organizace výuky po návratu žáků speciálních škol.
14. dubna dostal odpověď od Mgr. Mušuty, ředitele odboru řízení regionálního školství a předseda zpětně reagoval. Dokumenty jsou chronologicky seřazeny níže.

 

Dobrý den,

na základě našeho telefonátu před chvílí písemně zasílám dotazy ohledně návratu žáků do speciálních škol:

1. Co bude s žáky, kteří testování nezvládnou (různé závažné psychické poruchy, těžší formy autismu či těžší formy mentální retardace apod.)? Kdo bude testování provádět? To budou dál doma na distanční výuce?

2. Jak se bude řešit situace matek samoživitelek, které potřebují chodit do práce, ale díky tomu, že dítě nebude zvládat testování se možná do práce ani nedostanou?

3. Proč nebyl přizván do jednání ohledně návratu žáků do škol žádný odborník speciální pedagog, když jiní odborníci na vzdělávání této problematice převážně minimálně rozumí?

4. Proč zůstávají speciální školy a školy při školských výchovných zařízení bez konkrétních informací? Že by na ministerstvu nikdo nechápal zvláštnosti provozu v těchto institucích, když tam máte specializovaná oddělení na tuto problematiku?

Děkuji za rychlé odpovědi, protože dotazy se více méně opakují s netrpělivostí několikrát za den.

PaedDr. Jiří Pilař, předseda Asociace speciálních pedagogů ČR

 

 

Vážený pane Pilaři,

dovoluji si reagovat na Vaše dotazy, které jste adresoval paní kolegyni Mančalové.

Odpovědi u jednotlivých konkrétních otázek níže:

1. Jak bude probíhat organizace návratu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do speciálních škol (školský zákon §16, odst. 9). Tam bude skutečně také platit rotace tříd, když jsou oproti běžným školám počtem žáků poloviční až třetinové?-

Nikoli, je popsáno v manuálech, které byly školám distribuovány.

2. Co bude s žáky, kteří testování nezvládnou (různé závažné psychické poruchy, těžší formy autismu či těžší formy mentální retardace apod.)? Kdo bude testování provádět? To budou dál doma na distanční výuce?

Tady došlo k novelizaci předmětného MO a jeho úpravě, nyní platí, že v případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. b) a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, považuje se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii.“. To znamená, že dítě nemá povinnost prezenční přítomnosti a jeho rodiče mají nárok na OČR (MO viz zde https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Zmena-mimoradneho...)

3. Jak se bude řešit situace matek samoživitelek, které potřebují chodit do práce, ale díky tomu, že dítě nebude zvládat testování se možná do práce ani nedostanou?

Viz předchozí bod.

4. Proč nebyl přizván do jednání ohledně návratu žáků do škol žádný odborník speciální pedagog, když jiní odborníci na vzdělávání této problematice převážně minimálně rozumí?

Podle mých informací byly obrysy připravovaného rozvolňování u škol 16/9 byly neformálně konzultovány např. s paní  ředitelkou  Milenou Liskovskou Turkovou.

5. Proč zůstávají speciální školy a školy při školských výchovných zařízení bez konkrétních informací? Že by na ministerstvu nikdo nechápal zvláštnosti provozu v těchto institucích, když tam máte specializovaná oddělení na tuto problematiku?

Pokusím se informování speciálních škol zlepšit, nicméně mám za to, že obecné organizační informace se nelišily pro školy běžné a školy 16/9.


Přeji vše dobré a jsem s pozdravem
Mgr. Jan Mušuta
ředitel odboru řízení regionálního školství MŠMT
Vážený pane řediteli,

děkuji za odpovědi na dotazy, které jsem před časem vůči ministerstvu vznesl. Nicméně čas je neúprosný a než jste mi na dotazy odpověděl, stačil jsem společně s Jindřichem Fryčem a Pavlou Katzovou o uplynulém víkendu na věcné stránce odpovědi na druhý a třetí dotaz spolupracovat. Tedy v podstatě díky za odpovědi v těchto bodech, které jsem sám pomohl připravit. Zde se ukázalo, jak je třeba reflektovat podněty z praxe, protože nebýt tohoto našeho podnětu, tak by se zjevně nikdo těmito problémy nezabýval a rodiny žáků s těžšími formami zdravotního postižení by zůstaly téměř bez prostředků.

Co se týká prvního dotazu, tak pouze konstatuji, že se na cestě minul s vaším manuálem. Samozřejmě kvituji, že se nějaký manuál, a musím podotknout, že celkem obsáhlý a dobrý z ministerstva dostal, ale pouze několik dnů před znovuotevřením škol, což je pozdě. Toto načasování připravilo ředitelům několik bezesných nocí při snaze vše dle manuálu na poslední chvíli připravit.

Vaše odpověď na mé konstatování, že do jednání o návratu žáků zpět do škol nebyl přizván žádný odborník speciální pedagog mne nemůže uspokojit, protože odvolání se na neformální konzultace s paní Liskovskou Turkovou je velmi chabým, až úsměvným vysvětlením. Ta paní kolegyně, o jejíž odbornosti v oblasti v níž působí samozřejmě ani v nejmenším nepochybuji, totiž reprezentuje pouze segment několika, tuším méně než dvaceti soukromých speciálních škol, a tedy ani zdaleka nepostihuje celou paletu speciálního školství. Její osobní názory nemohou být brány jako reprezentativní za tento celý, dosti pestrý segment regionálního školství.

Jsem rád, že chcete informování speciálních škol zlepšit. Je to potřeba, protože jejich provoz je skutečně poněkud odlišný od škol ostatních a má svá neoddiskutovatelná specifika, která dnešní standardní ministerský úředník jen těžko může obsáhnout.

Každopádně Vám děkuji za zaslané odpovědi a zkuste moji reakci nebrat jako konfliktní, ale jako výzvu ke standardní spolupráci s odborníky ze speciálně pedagogické praxe, stejně tak jako spolupracujete s odborníky ze škol běžného vzdělávacího proudu. Určitě by se předešlo zbytečným nedorozuměním a z nich plynoucím nejistotám, kterých dnes a denně, díky absenci ujednocující vládní strategie, zaznamenáváme dost a dost.

Ještě jednou za odpovědi děkuji.

PaedDr. Jiří Pilař, předseda Asociace speciálních pedagogů ČR