Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Informace od tajemnice ASP ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi informovat o aktuální činnosti ASP ČR.

Bližší informace k připravované novele školského zákona - § 16, jsou uvedeny v článku UN 7/2018, str. 9 – 11, „Vzniká nové znění paragrafu 16“, Mgr. Martin Odehnal, předseda ASP ČR.

Zasílala jsem průběžně krátké informace k jednotlivým krokům, jejichž vrcholem byl dopis předsedy ASP ČR pro členskou základnu.

Dění nabralo „vysokou rychlost“ v období před vánočními svátky a v době jejich průběhu.

Materiály, které byly vypracovány a zaslány na žádost ministra školství Roberta Plagy nebo předsedy školského výboru poslanecké sněmovny Václava Klause, nebo UZS jsou v duchu sedmileté práce asociace a kopírují stále stejná stanoviska ASP ČR.

·       Znění těchto materiálů předseda v rychlosti konzultoval s M. Bernardovou, S. Drboutem a J. Pilařem (setkání nad obsahem materiálů „Návrh věcného záměru k novele školského zákona (§ 16)“ a „Důvodová zpráva“  se uskutečnilo dne 19. 12. 2017) a dal jim potřebný rámec pro jednotlivé „adresáty“ – jedná se o činnost ve „zrychleném režimu“ v zájmu speciálního vzdělávání a v z souladu s principy naší asociace.

·       Na jednání Rady ASP ČR předseda informoval o možném požadavku ze strany V. Klause o spolupráci, ale nikdo netušil, že požadavek bude zaslán nejenom těsně před vánočními svátky, ale především s žádostí o jeho vypracování do 20. prosince.

·       Oznámení o setkání předsedů asociací s ministrem školství, které organizovala UZS a z kterého vzešel požadavek od ministra školství k předání „Návrhu věcného záměru“ také jemu osobně, bylo zasláno 19. 12. 2017.

·       Možnost vyjádření asociace k programovému prohlášení vlády, byl ze strany UZS zaslán v pátek 22. 12. 2017 s požadavkem k vyjádření do 2. 1. 2018. Dne 27. 12. 2017 jsem tento materiál předala předsedovi ASP ČR.

·       Podnět ze strany ASP ČR k materiálu „Opatření“ byl zaslán z iniciativy naší asociace dne 14. 2. 2018. Všechny výše uvedené kroky byly provedeny v zájmu speciálního vzdělávání a v tzv. „zrychleném režimu“.

·       Práce na paragrafovém znění Návrhu novely školského zákona - § 16, se účastníte prostřednictvím krajských předsedů ASP ČR.

 

Za dosud došlé náměty a připomínky všem děkuji.

 

Rekapitulace k výše zaslaným informacím

1.     Předseda ASP ČR byl požádán předsedou školského výboru PS PČR, Mgr. Václavem Klausem o vypracování Návrhu věcného záměru k novele ŠZ (§ 16)  dne 5. 12. 2017 na jejich společném setkání.

·       Asistent V. Klause zasílal předsedovi znění konkrétních požadavků dne 8. 12. 2017 s žádostí o zaslání do 20. 12. 2017 v souvislosti s jednáním Školského výboru PS PČR.

·       Materiál „Návrh věcného záměru k novele školského zákona (§ 16)“ byl odeslán spolu s „Důvodovou zprávou“ dne 20. 12. 2017.

 

2.     Setkání předsedů asociací s ministrem školství na základě oznámení UZS, zaslaného 19. 12. 2017:

Vážení členové sekce školství UZS ČR,

dovolte mi touto cestou Vám sdělit termín jednání s novým panem ministrem školství Ing. Robertem Plagou, Ph.D.

Jednání je naplánováno na 2. 1. 2018 od 15:30 do 16:30, místem setkání je kancelář p. ministra MŠMT, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

Do 20. 12. 2017 prosím o nahlášení 1 zástupce z každého členského svazu, tj. od:

o   Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

o   Asociace speciálních pedagogů ČR

o   Asociace vyšších odborných škol ČR

o   Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

o   Sdružení učňovských zařízení

o   Unie školských asociací - CZESHA

o   Asociace náhradní výchovy

Každý zástupce bude mít 3 minuty na prezentaci nejdůležitějších témat. Prezentovaná téma prosím zašlete na můj email vera.velkova@uzs.cz nejpozději do 20. 12. 2017.

Velice Vám děkuji za odpověď.

Přeji Vám klidné předvánoční dny.

V úctě (…)

 

·       K jednání byl zaslán materiál „Podklady k jednání“, dne 20. 12. 2017.

·       Návrh věcného záměru zaslal předseda asociace na MŠMT 3. 1. 2018.

 

3.     V pátek 22. 12. 2017 byl na adresu ASP ČR zaslán další požadavek ze strany UZS:

Vážení zástupci členských organizací UZS ČR,

dne 4. 1. bude Tripartita projednávat návrh programového prohlášení vlády ČR.

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o případné zaslání Vašich připomínek k návrhu programového prohlášení nové vlády nejpozději do 2. 1. 2018 do 12.00.

Děkuji.

S přáním pokojných Vánoc a úspěšného roku 2018

Jiří Horecký

·       Požadavek byl předán předsedovi ASP ČR dne 27. 12. 2017.

·       Materiál „Programové prohlášení „ byl zaslán na adresu UZS dne 2. 1. 2017.

 

4.     Ministrovi školství a k rukám předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, byl  dne 14. 2. 2018 zaslán podnět ASP ČR ke změně, úpravě, doplnění k materiálu „Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j.: MŠMT-28603/2016 Příloha“ (dále Opatření).

 

o   Průvodní text:

ASP ČR opakovaně v uplynulém období upozorňovala, že materiál „Opatření“  byl vydán v souvislosti s tzv. přechodným obdobím, které bylo stanoveno na dva roky, ale v článku 6 je uvedeno: „….dokončí základní vzdělávání podle dosavadního školního vzdělávacího programu vydaného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání – přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.“ Tedy chybně pro naplnění tohoto bodu chybí dva roky základního vzdělávání, aby mohl platit pro všechny žáky, kteří jsou vzděláváni v souladu s obsahem tohoto materiálu a kteří od 1. 9. 2016 byli do programu RVP ZV – LMP zařazeni a zároveň byli v tomto školním roce žáky šesté třídy základního vzdělávání.

Školy se nyní dostaly do problému, protože paní ministryně opomněla respektovat, že přechodné dvouleté období není v souladu s délkou vzdělávání žáků na 2. stupni základního vzdělávání, která je zpravidla 4 roky a tak žáci, kteří byli 1. 9. 2016 žáky 6. třídy základního vzdělávání na konci tzv. přechodného období, ukončí 7. třídu základního vzdělávání. Těmto žákům zbývá do splnění HLAVY XXII našeho „Opatření“ ještě dva roky plnění povinné školní docházky, na kterou je nutné je převést do RVP ZV, nebo ze strany škol čekat, zda se kdokoliv rozhodne vést školy k zodpovědnosti, která je v materiálu „Opatření“ de facto naprosto nesmyslně podmíněna dobou přechodného období, která končí k 1. 9. 2018, kdy se měly „naše“ školy rušit, pokud bude naplňován záměr vzdělávání předchozí vlády.

Je více než potřebné v zájmu žáků, kterých se toto „Opatření“ týká, materiál opravit, aktualizovat, upravit tak, aby platil další dva roky – noví žáci do tohoto systému po 1. 9. 2016 již nemohli spadat a tak toto opatření končí (s logikou věci) za dva školní roky a nikoliv na konci školního roku 2017/2018.

S pozdravem

Marcela Bernardová

PřílohaVelikost
a_navrh_vecneho_zameru_novely_sz_-_ss_16.pdf497.16 KB
aa_duvodova_zprava.pdf408.75 KB
b_programove_prohlaseni_vlady_cr_-_pripominky_asp.pdf722.15 KB
podklady_jednani__2_1_2018_asp_cr.pdf388.25 KB