Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Předseda ASP ČR píše ústřednímu školnímu inspektorovi

Vážený pane ústřední školní inspektore,

byl jsem upozorněn na odpovědi Vašeho náměstka PhDr. Ondřeje Andryse, MAE, které ve věci setkání vedení ČŠI s vedoucími představiteli odborných školských asociací poskytl serveru Pedagogické info dne 15. 2. 2017. Text zasílám v příloze.

Jestliže mne jako předsedu Asociace speciálních pedagogů ČR nemile překvapila skutečnost, že jste ASP ČR jaksi „opomněli“ přizvat, neuvěřitelné odpovědi Vašeho podřízeného mne doslova konsternovaly. Když to shrnu, pozvali jste prý jen ty, kdo obrazně řečeno zdvořile zdraví u vrbiček („které dlouhodobě a aktivně spolupracují s námi“, „zajímají se o naše zjištění a závěry, pracují s našimi výstupy apod.“). Velmi by mne, pane ústřední školní inspektore, zajímalo, zda se s míněním Vašeho náměstka ztotožňujete.

Abych se vyjádřil zcela jasně: je myslím v nejlepším zájmu České školní inspekce, aby aktivně využívala nesporného odborného potenciálu VŠECH relevantních asociací. Kdyby se o to byla bývala alespoň pokusila v případě ASP ČR, mohli jste si ušetřit např. blamáž v jedné vaší nedávné zprávě o inkluzi, podle níž žáci s poruchami sluchu dosahují lepších výsledků v českém jazyce než jejich intaktní vrstevníci, či v případě míchání „jablek s hruškami“ při hrubém zkreslování statistických dat započítáváním vysokého počtu žáků s SPU (kteří nikdy nenavštěvovali žádné speciální školy) mezi „inkludenty“.

Prosím o sdělení, jaký postoj k výrokům PhDr. O. Andryse, MAE, zaujímáte Vy jako ústřední školní inspektor, a pokud se s ním neztotožňujete, jaký byl skutečný důvod pro to, že ASP ČR nebyla k jednání přizvána.

S pozdravem

Mgr. Martin Odehnal

Předseda ASP ČR

 

Otázky k setkání vedení ČŠI s vedoucími představiteli odborných školských asociací

Česká školní inspekce informovala v tiskové zprávě o jednání ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala a jeho náměstka Ondřeje Andryse s vedoucími představiteli odborných školských asociací: Unie školských asociací ČR - CZESHA, Asociace ředitelů základních škol ČR, Asociace pedagogů základního školství ČR, Asociace ředitelů gymnázií ČR, Asociace středních průmyslových škol ČR, Asociace středních pedagogických škol ČR, Asociace aktivních škol, Asociace základních uměleckých škol ČR, Asociace hotelových škol, Sdružení učňovských zařízení ČR, Asociace vyšších odborných škol, Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska nebo Asociace domovů mládeže a internátů ČR.

Položili jsme v této souvislosti Ondřeji Andrysovi několik otázek.

Kdo a jak vybíral odborné školské asociace pro setkání 9. 2. 2017?
Na setkání byly pozvány odborné školské asociace, které ve vzdělávacím systému dlouhodobě působí a s nimiž má Česká školní inspekce dlouhodobou a reciproční spolupráci, tedy asociace, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme my, ale které také dlouhodobě a aktivně spolupracují s námi (např. pravidelně nás zvou na své konference a valné hromady, konzultují nejrůznější záležitosti, zajímají se o naše zjištění a závěry, pracují s našimi výstupy apod.). Šlo o další z řady pravidelných setkání, která Česká školní inspekce pořádá již několik let.

Zúčastnili se zástupci všech pozvaných asociací?
Ne.

Má ČŠI přehled o členské základně pozvaných odborných školských asociací?
Otázka asi směřuje k členské základně jednotlivých asociací z pohledu její velikosti, tedy tyto informace nemáme.

Byli pozváni i zástupci Asociace speciálních pedagogů? Pokud ne, z jakého důvodu?
Ne. Jak jsem psal v bodě 1, na pravidelná setkání zveme asociace, s nimiž máme dlouhodobou a reciproční spolupráci, tedy asociace, které dlouhodobě zvou i nás na různé své akce, pracují s našimi závěry a zjištěními, zajímají se o naše tematické a jiné výstupy apod. Nicméně Asociace speciálních pedagogů je jistě tradiční a dlouhodobě fungující školskou asociací, tedy určitě je možné její zástupce na některou z příštích akcí České školní inspekce pozvat.

 

Odpověď ÚŠI přiložena níže.

PřílohaVelikost
odpoved_usi_pro_asp_cr_28_2_2017.pdf289 KB