Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Výzva jihočeské sekce ASP ČR zastupitelům kraje

Vážený pane Mgr. Jiří Zimolo , Vážení zastupitelé Jihočeského kraje, 

my, zástupci krajské sekce Asociace speciálních pedagogů ČR Jihočeského kraje, se na Vás obracíme se žádostí o podporu přehodnocení plánovaných změn ve školských právních předpisech v souvislosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání.

Vy, Vážený pane hejtmane, jako jeden z nás – učitelů, jistě chápete naše obavy z připravovaných změn ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a převážně pak s lehkou mentální retardací.

 

Od 1. 9. 2016 se plánuje zrušení Přílohy RVP ZV pro žáky s lehkou mentální retardací a to vážně naruší systém jejich vzdělávání neboť lehká mentální retardace významně omezuje jejich rozumové schopnosti.

Mnozí jedinci s tímto postižením se nemohou úspěšně vzdělávat v běžných třídách ZŠ. Budou narušovat vyučovací proces svými otázkami, jednáním a tím se sníží i kvalita pro ostatní vzdělávané jedince.

Změny plánované úzkým kolektivem autorů – možná pracovníků MŠMT, podporovaných neziskovými organizacemi, jsou nedomyšlené, neověřené a jejich zavedení je unáhlené, bez konkrétního „ nutného „ důvodu.

Zákonní zástupci dětí, žáků a studentů stejně jako školy a pedagogové nejsou o plánovaných změnách dostatečně informováni a ve většině s navrhovanými změnami nesouhlasí. O tom svědčí i petice Asociace speciálních pedagogů z května letošního roku, kterou podepsalo 68 247 osob.

Neuvážené je i vystupování některých pracovníků poradenských zařízení (věříme, že většina takto neuvažuje), kteří tvrdí, že budou mít možnost sankcionovat rodinu, pokud neuposlechne jejich pokyn a nevřadí své dítě do hlavního vzdělávacího směru. To je protiústavní jednání.

Navrhovaná zákonná změna nemá dosud podporu ani v prováděcích vyhláškách. Nikdo netuší, co bude ve školství od září 2016, navrhovaná podpůrná opatření nemohou přispět k rozvoji potenciálu těchto jedinců.

Zapojení asistentů do vzdělávacího procesu není spasitelné opatření. Všichni víme, že většina z nich má minimální pedagogické vzdělání a objevují se i informace, že nebude ani jeden celý úvazek asistenta na třídu…..

Plánovaná opatření se dotknou nejen speciálního školství, ale jejich dopad se projeví v celém vzdělávacím systému a dle našeho názoru – ne pozitivně.

 

Vážený pane hejtmane, vážení zastupitelé,

v celém plánovaném opatření se nikdo z realizátorů neptal na názor těch, kteří mají vše realizovat a nést na svých bedrech – učitelů, ředitelů a to je dle našeho názoru nezodpovědný přístup a hazard s touto skupinou naší společnosti.

 

Vážený pane hejtmane, vážení zastupitelé,

žádáme vás, abyste se připojili k iniciativám některých krajů (např. královehradeckého, pardubického) a svým vlivem se zasadili o nové projednání novel § 16 a § 19 školského zákona a souvisejících prováděcích předpisů s tímto zaměřením:

 a) Při zavádění inkluzivního - „společného vzdělávání“, by měla být pro žáky s mentální retardací zachována možnost speciálního vzdělávání a jejich rodičům ponecháno právo na volbu vzdělávací cesty pro své dítě.

 b) Neměla by být rušena Příloha RVP ZV pro jedince s lehkým mentálním postižením, která je v praxi osvědčena a přináší své výsledky v celém systému vzdělávání těchto jedinců.

 c) Všem školám by při zavádění změn souvisejících s inkluzí – „společným vzděláváním“ měl být poskytnut dostatečný prostor na pozvolný přechod a úpravu vzdělávacího systému.

 

Věříme, že pro naše názory a požadavky budete mít pochopení a děkujeme za vaši podporu.

 

Ve Volyni dne 17. prosince 2015

PhDr. et Mgr. Jiří Pán, předseda Jihočeské sekce ASP ČR, ředitel Dětského domova, Základní školy, Školní jídelny a Školní družiny, Volyně

 

Mgr. Miroslava Vavrušková, Mgr. Petr Kubeš, Mgr. Anežka Hosnedlová, Mgr. Vladimír Bartoš, Mgr. Martin Kotrba a ředitelé příslušných škol.