Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Dopis ministryni od učitelů ze Slavkova u Brna

Vážená paní ministryně!

Naše Základní škola praktická ve Slavkově u Brna v tomto roce oslaví 65. výročí svého založení. Po celou dobu existence školy se generace speciálních pedagogů snažily, aby jejich práce měla smysl a společenský přínos. Tou snahou bylo a je pomáhat dětem, které nemají takové štěstí jako většina, dětem, které trpí lehkým mentálním postižením a je často doprovázené i dalšími vadami. Dodnes svým odborným speciálněpedagogickým přístupem, empatií, obětavostí, metodami a přístupy navazujeme na práci našich starších kolegů a je našim cílem připravit tyto děti na složitou cestu životem. Moc nás těší, že se nám to často daří a s uspokojením sledujeme jejich další snažení.

I proto jsme velmi rozhořčeni, že se našla skupina akademických pseudoodborníků, která Evropou kritizovaný stav vzdělávání romských dětí na školách vyřešila opravdu originálně. Navrhla a prosazuje postupné rušení právních předpisů, což znamená konec praktických škol. Česká vláda jejich projekt inkluzivního vzdělávání bohužel i přes rozsáhlou petici schválila.

Místo hledání pravé příčiny vysokého procentuálního zastoupení romských dětí mimo hlavní vzdělávací proud a místo navržení reálných nápravných opatření, tito odborníci nutí ministerstvo k tomu, aby praktické školy přivedlo k zániku. Jejich strategii s opravdovými odborníky - učiteli na základních a praktických školách nikdo odpovědně nekonzultoval. Už zmiňovaná petice, kterou podepsalo celé spektrum odborné i laické veřejnosti, byla na ministerstvu smetena pod stůl. Je nezodpovědné, že ministerstvo při řešení romského problému se vzděláváním vyslechne doporučení různých agentur, odborných společností a akademiků, to jest lidí, kteří o skutečné učitelské praxi ví jen málo. Učitelů, kteří s dětmi pracují každý den a rozumí svému poslání, se neptal nikdo. Je to odpovědné a demokratické?

Z mnoha důvodů je to krok, který ohrozí další kvalitní fungování našeho školství.

Romské děti se nerodí v útrobách praktických škol, ale stejně jako české, vietnamské, slovenské děti, se rodí do rodin. Do rodin, které mají plnou odpovědnost za to, jak se ke vzdělávání postaví. Na jakou startovní čáru jejich dítě zaklekne. Pokud to samotní Romové nepochopí, učivo běžné základní školy jejich děti nezvládnou. Je třeba jim správnou cestu ukázat a motivovat je, aby po ní dál kráčeli.

Na praktické školy nechodí jen děti Romů. Je hrubým porušením zásad moderní společnosti a demokracie, aby na rádoby osvícenou pomoc (rušení praktických škol) menšině, doplatila většina. Odezva v už tak dost protiromské společnosti by ničemu nepomohla.

Navrhovaná inkluze jde proti primárnímu cíli českého školství – spokojené dítě, spokojený rodič. Jsme přesvědčeni, že dítě s LMP není schopné plnit požadavky (RVP) osnov základní školy. Umíme porovnat ŠVP obou systémů a víme, že i s asistentem žák s LMP na běžnou základní školu nepatří. Příloha RVP pro žáky s LMP byla zrušena a byla nahrazena podpůrnými opatřeními, podle kterých se žáci s LMP budou společně s asistentem vzdělávat. Ani toto však není dobré řešení, vždy budou tito žáci vnímáni jako „jiní“. Jak se asi budou cítit? Na to nikdo nepomyslel. Tyto naše závěry se mimo jiné opírají o případy z posledních let, kdy se na naši praktickou školu vrací děti, které inkluzí prošly. Přestupují k nám z prostředí, ve kterém denně vnímají svou odlišnost, své postižení. Ostatní spolužáci si je na rozdíl od tělesně či smyslově postižených dětí berou za terč svým vtípkům a drsnému ponižování. Přestupují k nám z prostředí, ve kterém nejsou šťastné, které je deprivuje a učí školu nenávidět. Většinou mají obrovské nedostatky v základních předmětech. Na praktické škole zažívají uznání za to, co zvládnou, v čem jsou dobré. Rozvíjí si zejména jemnou motoriku a pracovní dovednosti. Učí se podle osnov, které jsou přiměřené jejich intelektu, učivu, které je smysluplné. Pokroky u nás dosažené vnímají samotné děti i rodiče s velkým uspokojením. Zmizí stres, úzkostné stavy, žaludeční potíže, poruchy chování, noční pomočování atd., atd. . Pokud není jejich mentální postižení příliš velké, jsou schopné se vyučit v jim určených vhodných učebních oborech, které navazují na naše učivo.

Inkluze děti s LMP poškodí i děti na běžných základních školách. Tamní učitelé neumí a nemohou zvládat už tak dost těžké vzdělávání zdravých dětí a k tomu ještě asistentku s mentálně postiženým žákem. I pro ně je inkluze noční můra. I oni ví, že kvalitní výuku nezajistí. Nastane a už někde nastává proces segregace. Elitní školy ( víceletá gymnázia, soukromé školy) děti s LMP odmítnou, další školy s dobrou reputací je budou posílat třeba na vesnické školy, kde mají problém s malým počtem žáků. Tato tvorba„vesnických zvláštních škol“ se dnes už děje. Toto všechno ohrožuje základní principy dobrého školského systému.

Z chaosu, nejasností a protestů kolujících kolem problému inkluze je jasné, že jde o nepromyšlený, neprodiskutovaný a nereálný krok, který může české školství poškodit na několik let. Děti nejvíc!

Praktické školy ( dříve zvláštní či speciální ) fungují pro české děti přes 60 let a dokázaly většině dětí a rodičů, že mentálně postižené dítě může mít rádo školu, že v ní zažije pocit úspěchu a uspokojení z toho, co umí a co dovede. Učitelé na těchto školách velmi dobře dětem rozumí, chápou jejich potřeby a naučí je to, co zvládnou.

Nejde nám o to úplně zamezit inkluzi, integrace již přece řadu let úspěšně probíhá, ale o to, dát dětem a zejména jejich rodičům možnost volby. A pokud cíleně, postupně díky úbytku žáků, praktické školy zrušíte, tato možnost zanikne. V praktických školách pracují erudovaní odborníci – speciální pedagogové, kteří jsou na svém místě a vědí, jak s takovými dětmi pracovat! Jejich práce se odráží na spokojenosti dětí s LMP a jejich rodičů (viz. přiložené dopisy). A to pokládáme za nejdůležitější!

Žádáme Vás tímto o zvážení vzniklé situace a o spolupráci při snaze vyvolat odpovědnou a odbornou debatu, která vyústí v závěry umožňující kvalitní vzdělávání mentálně postižených dětí. Současná podoba ministerské inkluze udělá spoustu dětí a rodičů nešťastnými.

S uctivým pozdravem

Pedagogové a pracovníci

Základní školy ( praktické a speciální ) Malinovského 280, Slavkov u Brna, 683 01

Mgr. Karel Durda,řed.školy

Mgr. Marek Studnař

Mgr. Dagmar Kachlířová

Mgr. Zlata Hynštová

Mgr. Jiří Černý

Mgr. Zdeňka Nechvátalová

Mgr. Monika Kubicová

Mgr. Marie Mrázková

Mgr. Jitka Šedá

Bc. Zdenka Herzánová

Eva Jozová

Milena Snížková

Martina Blahutková

 

Ve Slavkově u Brna 18.listopadu 2015