Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Mgr. Martin Odehnal podal trestní oznámení

Martin Odehnal podal 22. 05. 2015 trestní oznámení na Amnesty international „Podnět k přezkoumání, zda nedošlo ke spáchání trestného činu ze strany vedení Amnesty International“. Státní zástupkyně podání bez dalšího zkoumání založila s poukazem na svobodu projevu, ale její vyrozumění stojí za přečtení, především odstavec třetí:

 

K Vašemu podání ze dne 22. 05. 2015, které bylo cestou elektronické pošty doručeno zdejšímu Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1 a které bylo nadepsáno jako „Podnět k přezkoumání, zda nedošlo ke spáchání trestného činu ze strany vedení Amnesty International“, Vám po vyhodnocení jeho obsahu a obsahu jeho příloh sděluji, že z obsahu Vámi dodaného listinného materiálu nevyplývá žádné takové konkrétní jednání, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty některého z trestných činů specifikovaných ve zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb. - trestního zákoníku; proto se Vaším podáním nebudou orgány činné v trestním řízení více zabývat a bude bez dalšího založeno.


V zásadě brojíte proti tomu, jakým způsobem hodnotí Amnesty International činnost českých exekutivních a vzdělávacích institucí, kdy podle Vašeho názoru proti nim neprávem vznáší obvinění z vážných trestných činů a takové obvinění se implicitně týká i občanů České republiky. Poukazujete zejména na články z webových stránek Amnesty International a ČT 24. Medializované verbální ataky - podle Vašeho názoru - mají být nevybíravé a mohly být jimi spáchány trestné činy, neboť veřejně došlo ke vznesení obvinění českých úřadů z trestného činu apartheidu a diskriminace skupiny lidí podle § 402 odst. 1 tr. zákoníku. Dovozujete, že v případě neprokázání takového trestného činu by mělo být orgány činnými v trestním řízení prošetřeno, zda se pan Salil Shetty a všichni představitelé české pobočky Amnesty International nedopustili trestného činu křivého obvinění podle § 345 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákoníku. Závěrem namítáte, že nelze akceptovat dehonestující kampaň Amnesty International, postavenou na vesměs lživých tvrzeních a ničím neopodstatněných výpadech na adresu politické reprezentace, veřejných institucí a občanů České republiky.


Lze přisvědčit Vašemu tvrzení, že „výzkumná zpráva“ s názvem „Chce to více snahy - Etnická diskriminace romských dětí v českých školách“ prezentovaná jako „Amnesty vzkaz české vládě: V řešení diskriminace romských dětí ve školách to chce víc snahy!“ evidentně obsahuje nepravdivé, překroucené a dehonestující informace, které jsou předkládány jako objektivně zjištěná fakta, nicméně v žádném případě nelze tato tvrzení a nepodložená osočování hodnotit jako obvinění politické reprezentace, veřejných institucí a občanů České republiky ze spáchání trestného činu apartheidu a diskriminace skupiny lidí podle § 402 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se dopustí ten, kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí. Žádné takové obvinění z pseudovýzkumné práce Amnesty International nevyplývá. Může jít toliko o neopodstatněnou, neoprávněnou a neomalenou kritiku činnosti státních institucí a jejich zaměstnanců, potažmo nespravedlivé „nálepkování“ občanů České republiky, kteří nepatří do komunity Romů.


Pouhou kritikou činnosti vlády, resp. kritikou činnosti státních institucí a jejich zaměstnanců, byť by tato kritika byla neopodstatněná, neoprávněná, neomalená a dehonestující, se nelze dopustit trestného činu křivého obvinění podle § 345 tr. zákoníku, ale ani žádného jiného trestného činu specifikovaného ve zvláštní části trestního zákoníku. Opačný závěr, tedy závěr o spáchání trestného činu křivého obvinění by kolidoval s ústavně zaručeným právem na svobodu slova a projevu. Vláda coby vrcholný exekutivní orgán státu má dostatek pravomocí k realizaci své politiky a není na místě ji proti kritice její činnosti či naopak nečinnosti chránit prostředky trestního práva. Je na ní a jejích institucích, aby svými věcnými argumenty uměly čelit dehonestující kampani, k čemuž jistě disponují dostatkem vhodných prostředků, včetně medializace.

Neakceptujete-li tento způsob vyřízení této části Vašeho podání, můžete požádat o přezkoumání nejblíže vyšší státní zastupitelství, jímž je Městské státní zastupitelství v Praze (se sídlem Praha 5, nám. 14. října 2188/9) a jehož rozhodnutí v této věci by bylo konečné - viz ustanovení § 16a odst. 7 zák. č. 283/1993 Sb. (o státním zastupitelství).


Závěrem - prosím - přijměte omluvu za prodlení při vyřízení Vašeho podání.JUDr. Zdeňka Galková, v.r.

státní zástupkyně

Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1