Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Světlé zítřky s inkluzí (Učitelské noviny 19/2015)

Integrace je ve školství chápána jako začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách škol. Proti tomu nelze nic namítat, děti si musí zvykat na to, že lidé nejsou všichni stejní, že nemají stejné schopnosti a dovednosti, že nejsou stejně výkonní. V jedné třídě lze se zdravými dětmi vyučovat i děti, které jsou zdravotně postižené, ať už tělesně nebo třeba zrakově či sluchově. Pokud jde o jednotlivce, kteří rozumí tomu, co se probírá.

Integrace má své hranice, které leží u hranic mentálního postižení. Děti s mentálním postižením (MP) nebudou nikdy rozumět všemu, co se učí jejich vrstevníci, nejsou schopny všechno pojmout, i kdyby se rozkrájely. Proto se pro ně před mnoha desítkami let zřídily samostatné třídy s upraveným vzdělávacím programem, kde se jim při nižším počtu žáků mohl učitel mnohem více věnovat.

Inkluze. Prý jde o naprosto odlišný přístup, který předpokládá zařazení všech dětí do běžné školy. Všechny se učí spolu, naučí se spolupracovat, vzájemně se tolerovat a pomáhat si. Můžeme již několik let pozorovat, jak zastánci inkluze bojují za jednotnou školu, za rovné příležitosti. Nepřipomíná nám to něco? Neučili jsme se o husitském hnutí, o Pařížské komuně, o Komunistické internacionále? Všichni víme, že to byly ideologie, které chtěly nastolit spravedlnost v naivní představě, že jsme všichni stejní a sobě rovní. Ale lidé takoví nikdy nebudou. Díky tomu zaujímají různá postavení ve společnosti. Vždy mezi námi budou jedinci nadprůměrní, průměrní, podprůměrní a bohužel i ti, kteří nemají ani na to, aby byli v pásmu podprůměru. Přírodě neporučíme. A je naším údělem to respektovat a společnost budovat s ohledem na tuto skutečnost. Rovněž tak vzdělávání. Jen rozumově nejschopnější budou dělat práci, která nejvyšší rozumové schopnosti vyžaduje. Každý prostě nemůže být lékařem, soudcem nebo architektem. Každý ale může být užitečný podle svých schopností, pro každého existuje přiměřené uplatnění. A těm, kteří ranou osudu nemohou vykonávat žádnou činnost, těm stát musí pomoci přežít.

Ideály úplné inkluze jsou jen utopií. Čím dřív to odpovědní pochopí, tím méně bude škod. Je třeba rázně odmítnout nesmysly a záměrné lži, že jsou u nás některé děti diskriminovány a úmyslně postaveny mimo hlavní vzdělávací proud, aby nedosáhly hodnotného vzdělání. Všichni přeci vědí, že každé dítě, pokud nemá evidentně těžké mentální postižení, má možnost vstoupit do systému vzdělávání ze stejné startovní čáry v 1. třídě běžné školy. Někteří však nestačí tempu a musí se na ně brát ohled, musí se jim vzdělávání upravit. Tam, kde nic jiného nepomůže, musí být nasazen vzdělávací program zohledňující jejich snížené schopnosti. Zastánci inkluze mnohokrát veřejně prohlásili, že takto upravený vzdělávací program diskriminuje žáky, protože jsou jim zatajovány informace a jsou ochuzeni o učivo, které jim pak chybí pro další studium. Ano, těmto žákům se opravdu nevysvětluje způsob výpočtu vzájemného působení gravitační síly s jinými silami, nejsou nuceni ovládat velké množství anglických časů, logiku složitých větných rozborů a rovnic o dvou neznámých. Kdo má takové dítě doma nebo ho učí ve škole, ví, že to prostě nejde. Že do šálku se obsah konvice nevejde. Čelná propagátorka inkluzivního vzdělávání nedávno udělala z televizního diskusního pořadu pořad zábavný svým tvrzením, že v redukovaném programu ztrácíme děti, které by mohly uspět na vysokých školách a dělat potom lékaře a právníky. Inkluzisté si snad opravdu myslí, že někdo zlý vybrané děti úmyslně přesouvá na vedlejší kolej, kde je drží, přestože jsou chytří. A že pokud zrušíme upravené vzdělávání, diagnóza LMP a údajná diskriminace méně nadaných dětí zmizí. Proto se dožadují zrušení přílohy rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky s LMP.

Pokud ministerstvo školství na nátlak neziskových organizací (často českých poboček zahraničních organizací) opravdu totální inkluzi zavede, dostanou inkluzisté impuls k páchání dalšího dobra. Představme si, jakých dalších antidiskriminačních cílů by mohli dosáhnout úpravami zákonů a vyhlášek:

  • všechny děti úspěšně ukončí 9. ročník ZŠ (rovné příležitosti – nelze nikoho označit, že na něco nestačí, redukované vzdělávání stát zruší, aby rodiče neměli na výběr)
  • zákonní zástupci podají dětem přihlášku na střední školu a pokud to neudělají, podá ji státní orgán (rovné příležitosti - všichni mají právo studovat střední školu, rodiče to nesmí blokovat)

  • všechny děti budou přijaty na střední školy (rovné příležitosti - všichni mají právo studovat zvolený maturitní obor)

  • všichni střední školu úspěšně ukončí maturitou (rovné příležitosti - nelze nikoho označit, že na něco nestačí)

  • kdo má zájem, nastoupí na vysokou školu (rovné příležitosti - všichni mají právo studovat zvolený obor na vysoké škole)

  • vysokoškoláci úspěšně dokončí studia (rovné příležitosti – nelze nikoho označit, že na to nestačí)

  • všichni získají pracovní místo odpovídající jejich vzdělání (rovné příležitosti - všichni mají právo nastoupit do takového zaměstnání, pro které získali kvalifikaci)

  • všichni mají pracovní místo jisté, dokud ho sami neopustí (rovné příležitosti – nelze nikoho označit, že na to nestačí)

Cíle razičů inkluze budou splněny. Žádná diskriminace. Kdo chtěl být lékařem, bude lékařem, kdo chtěl být počítačovým expertem, bude jím. Bez ohledu na jeho schopnosti, vůli a píli. Budou se bít v prsa, že zavedli rovné příležitosti a to je spravedlivé. Kvalita vzdělávání není důležitá, stejně jako kvalita odvedené práce. Vypadá to jako sci-fi? Ale první krok již připravují k realizaci! Kdo z odpovědných činitelů konečně dostane odvahu a zasadí se o to, aby suverénní Česká republika tuto absurditu na svém svrchovaném území zastavila?

Arnošt Vítek, člen Asociace speciálních pedagogů ČR