Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Sdělení předsedy ASP ČR

Vážení,

dne 5.  5. 2015 jsme pocítili první výhodu členství v Unii zaměstnavatelských svazů. S naší peticí jsme se dostali do programu jednání resortní Rady hospodářské a sociální dohody, tzv. „Malé tripartity“, jednání, jemuž předsedal pan ministr Chládek.

Tomuto jednání předcházelo hodinové jednání u náměstka pro regionální školství Mgr. Jaroslava Fidrmuce, u něhož jsme s předsedou CESHA Ing. Zajíčkem domluvili základní kroky při nahrazování přílohy RVP ZV LMP. Panu náměstkovi, který neustále tvrdil, že nikdy na MŠMTnechtěli zrušit program LMP bez náhrady a ani základní školy praktické, předseda ASP připomenul kdy a kolikrát to z úst pracovníků ministerstva zaznělo při oficiálních jednáních.  

Na jednání resortní Rady hospodářské a sociální dohody byly sděleny informace o jednání pracovní skupiny k LMP, kdy se přítomní shodli na návrhu ASP ČR o nutnosti přepracování RVP ZV.

 

Výsledkem jednání je následující:

·         K 1. 9. 2016 bude přepracován RVP ZV s tím, že vše potřebné, obsažené v příloze LMP, bude vtěleno do RVP ZV a s koncem platnosti přílohy začne platit přepracovaný RVP ZV bez přílohy LMP. Zároveň bylo z naší strany připomenuto, že jsme připraveni se na inovaci RVP ZV aktivně podílet.

·         Pokud nebude upravený RVP ZV hotov, nebude zrušena ani příloha LMP.  Bylo dohodnuto, že vše nové bude bude platit od prvních ročníků ZŠ. 

  Žáci zařazení před 1. 9. 2016 od první třídy až do deváté třídy, se budou vzdělávat dle stávajícího programu. 

 Tato dohoda bude obsažena v usnesení „malé tripartity“, čímž se stane materiálem, na němž se dohodli vládní představitelé, odbory a zaměstnavatelé.

 

Na jednání tripartity jsem sdělil, že podpora ministra, o kterou požádal proti lživým tvrzením předsedy Amnesty International a Úřadu vlády ČR a jeho sekce pro lidská práva, bude právě „Petice“ organizovaná ASP ČR, pod níž se již v těchto dnech shromažďují tisíce podpisů.

Jednání tripartity trvalo bezmála tři hodiny. Výsledné usnesení naformulované panem náměstkem a schválené všemi přítomnými znamená významný posun na oficiální úrovni vůči všem lžím, které vypouští pracovníci Úřadu vlády ČR a neziskových organizací. Slovy pana ministra: 

 

„Inkluze bude probíhat v té míře, aby nepoškodila žáky a nebyla realizována nepřipravenými učiteli.“ 

 

Naše názory formulované v petici  a opakovaně i během jednání tripartity, získaly podporu napříč přítomnými zástupci resortů, odborů a zaměstnavatelských svazů a proti se nevyjádřili ani zástupci MŠMT.

To je, myslím, maximum, čehož bylo možné dosáhnout.

 

Asociace speciálních pedagogů musí nutně dávat jasně najevo jednotu svých členů i osob, které s námi třeba pouze sympatizují a členy asociace z různých důvodů nejsou (třeba že jim je členský příspěvek 300 Kč za rok částkou nabourávající rodinný rozpočet). Je třeba, abychom aktivně podporovali názory obsažené v petici ASP ČR a Prohlášení odborných asociací ve vzdělávání a pokud možno s podpisovými archy plnícími se podpisy je šířili dále. S několika málo tisíci podpisy nebudeme pro ministerstvo a natož pro vládu zajímaví a přestanou se s námi bavit.

 

S pozdravem

PaedDr. Jiří Pilař, předseda ASP ČR