Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Marcela Bernardová k záměru zrušení přílohy RVP ZV LMP

PhDr. Marcela Bernardová, tajemnice ASP ČR:

Návrh novely školského zákona byl poslanci PČR přijat. Nedávno jsem slyšela vyjádření jak je dobré, že novela školského zákona byla přijata – otevírá se tím možnost čerpání až devadesáti miliard korun z fondů Evropské unie.

Je správné, že má ČR otevřenou cestu k čerpání finančních prostředků, na které by patrně bez novely školského zákona nedosáhla. Je správně, že právě školství má takovou váhu nejenom pro fungování ČR, ale především pro Evropskou unii.

Ujištění o tom, že se speciální vzdělávání rušit nebude (občas je přímo zmíněn termín základní školy praktické) zaznělo opakovaně ze všech stran. Dokonce i ze strany organizací, které prosazují neodbornou a plošnou inkluzi nejpozději včera. Není divu, jsou to ve velké řadě organizace, které s čerpáním finančních prostředků rády pomohou.

Jaká jednání budou nově probíhat?

Právě probíhají jednání o existenci upravené přílohy ve vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací (RVP ZV příloha LMP). NÚV připravuje zrušení přílohy LMP. Argumentem je zadaný požadavek ze strany MŠMT. Zrušení RVP ZV příloha LMP, upravující vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací je požadováno z různých míst, od ministerstev se zcela jinou působností, než je školství, až po organizace, jejichž členové ani nejsou schopni poskytnout své pedagogické portfolio – prostě proto, že žádné nemají. 

Veřejnosti je opakovaně podsouvána myšlenka o segregačním speciálním vzdělávání podle upravené přílohy RVP ZV, která „prý“ diskriminuje žáky s lehkou mentální retardací. Dokonce se objevil názor, že tuto přílohu ve vzdělávání nepotřebujeme. V této souvislosti je zmiňována dvoukolejnost našeho vzdělávacího systému – nehovoří se o dvoukolejnosti v souvislosti s víceletými gymnázii, ani v souvislosti se středním vzděláváním, nebo alternativním školstvím, ale pouze v souvislosti se základním vzděláváním na školách samostatně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, právě v souvislosti s upravenou přílohou pro vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací. 

Zrušení upravené přílohy je plánováno bez náhrady

Co to znamená? Pokud by se měla upravená příloha zrušit (důvody jsou uváděny různé – název, dvoukolejnost základního vzdělávání, nepotřebnost této přílohy, nadbytečné zařazování žáků do tohoto vzdělávacího programu z řad romské populace, atp.) je nezbytně nutné vstoupit do RVP ZV a zapracovat možnost vzdělávat žáky s lehkou mentální retardací například do Oddílu D, Kapitoly 8. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu, vypracovaném podle RVP ZV. Bez zásahu do RVP ZV tato změna možná není. Řada lidí hovoří o skutečnosti, že tato kapitola již takové vzdělávání umožňuje a upravená příloha tak může být opravdu zrušena bez náhrady. Ano, umožňuje, ale bez odbornosti, individuálního a odpovídajícího přístupu k jednotlivým žákům s mentálním handicapem. RVP ZV vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací neřeší – tento typ zdravotního postižení řeší právě upravená příloha LMP. Kapitola 8., umožňuje vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (ADHD, poruchy chování, specifické poruchy učení, zdravotní znevýhodnění….), ale není určena pro vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací. Mentální retardace je v systému vzdělávání specifikem, které vyžaduje vysokou odbornost, dlouholetou praxi a také vzdělávací program, který umožní těmto žákům dosáhnout na co nejvyšší kompetence ve vzdělávání, namísto pouhé „výroby“ řady mladých lidí, prodlužujících fronty na Úřadu práce. Není pravda, že žáci, kteří absolvují vzdělání na základních školách praktických, jsou žáky, kterým je upřena možnost vysokoškolského studia. Jsou to žáci, ze kterých budou dobří řemeslníci a úspěšní absolventi odborných učilišť. 

Upravený vzdělávací program pro žáky s lehkou mentální retardací je zcela ojedinělý a při realizaci odborného vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací bychom měli uvažovat především o jeho odborném využití, případně zdokonalení, ne o jeho prostém zrušení. Naprostá většina těch, kteří se snaží o zrušení upraveného vzdělávacího programu určeného pro žáky s lehkou mentální retardací, jsou v oblasti pedagogiky laiky, kteří nemají se vzděláváním těchto žáků vlastní pedagogickou zkušenost. Odborně se v problematice neorientují, neznají obsah tohoto upraveného vzdělávacího programu a ke školství by se neměli vyjadřovat jen jako laikové.

Zrušení upravené přílohy RVP ZV je požadováno bez jakéhokoliv povědomí žadatelů, jak by měli žáci s lehkou mentální retardací být dál vzděláváni. Systém základního vzdělávání ČR má v RVP ZV a RVP ZV příloha LMP velkou devizu v možnosti rovného přístupu ke vzdělávání – výstupem obou vzdělávacích programů je základní vzdělání. Speciální vzdělávání pak není žádnou druhou kolejí, ale samostatným odborným vzděláváním. Možná, že celý problém vychází z názvu upraveného vzdělávacího programu, pravděpodobněji však z naprostého nepochopení podstaty tohoto dokumentu. Upravená příloha RVP ve vzdělávání je velmi dobře vypracovaný materiál a pouhé katalogy podpůrných opatření tento vysoce odborný materiál nemohou nahradit.

Znění právních prováděcích předpisů bude dalším z nových jednání.

Objevují se názory, že s novelou školského zákona dochází k významné změně ve smyslu odstranění segregace ve vzdělávání a k velké změně ve financování speciálních vzdělávacích potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Myslím si, že školský zákon je bez prováděcích právních předpisů materiálem, který byl již dříve nazván „bianko šekem“. Posečkejme tedy s oslavou „narovnaného“ přístupu ve vzdělávání, jak se osvědčí nové změny v praxi a posuzujme jejich naplnění až po provedení jejich objektivního zhodnocení.

Možná je třeba vzít na vědomí, že se uvažuje také o redukci školských poradenských zařízení. Možná se uvažuje o zrušení SPC a jejich náhradou by mohla být školní poradenská zařízení. Vše tomu v souvislosti s tvorbou katalogů podpůrných opatření nasvědčuje. Nasvědčuje tomu také snaha o zrušení speciálního vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací a zachování speciálního vzdělávání na základních školách speciálních. Nakonec se naskýtá otázka, k čemu by ŠPZ byla dobrá, když katalogy podpůrných opatření jsou určeny pedagogům základních škol?

Bez upravené přílohy RVP ZV nelze hovořit o existenci základních škol praktických nebo možnosti odborného speciálního vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací. Zrušením možnosti vzdělávat odborně žáky s lehkou mentální retardací lze tento krok označit za popírání jednoho z principů demokracie – možnosti volby.

Je třeba si uvědomit, že existují a budou existovat žáci, kteří ke své úspěšné vzdělávací dráze v systému základního vzdělávání potřebují odbornou speciálně pedagogickou péči.