Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Prohlášení předsedy ASP ČR 15.1.2015

Prohlášení předsedy Asociace speciálních pedagogů ČR

 

Asociace speciálních pedagogů České republiky je znepokojena výroky pana prezidenta Miloše Zemana a nemůže s nimi souhlasit. Jeho paušalizující formulace jsou na úrovni školských koncepcí před rokem 1989, kdy se děti striktně oddělovaly nejenom podle druhu, ale i podle stupně zdravotního postižení a zákonní zástupci byli až druhými v pořadí, kdo se k zařazení svých dětí mohl vyjadřovat.

Členům naší asociace a odborníkům, kteří mají opravdové a nejenom proklamované zkušenosti s výukou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou známé limity při jejich inkluzi do běžných škol. Nicméně tyto se týkají jenom skutečně malého počtu z nich. Pan prezident není zjevně vůbec informován o demokratizaci našeho školství a současných trendech v zařazování dětí se zdravotním postižením do škol, byť to s sebou nese nemálo problémů a úskalí.

Stěžejní problémy, které limitují žádoucí směr realizace rovného přístupu ke vzdělání, vidím především v přípravě budoucích pedagogů, kteří nebývají, pokud nestudují přímo speciální pedagogiku, vysokými školami odpovídajícím způsobem k inkluzivnímu vzdělávání připravováni, dále v nedostatečné chuti některých stávajících učitelů se ve speciálně pedagogické problematice vzdělávat a především v nevyhovujícím způsobu financování regionálního školství, které svojí stávající filosofií brání vytváření malých třídních kolektivů, které umožní individuální přístup k jednotlivcům a rovněž nasazení potřebného počtu asistentů pedagoga.

Nicméně ani tyto rezervy neznamenají, že bychom měli ustupovat od základní myšlenky, kterou jsme po roce 1989 začali prosazovat: Vzdělávat žáky se zdravotním postižením v běžných školách pokud je to možné a umísťovat do speciálních škol pouze tehdy, pokud je to skutečně nutné. Nemůžeme od požadavků na vzdělání odtrhovat požadavky na socializaci. Obojí jsou úkoly školy, které musí zajišťovat.

 

Jiří Pilař, předseda Asociace speciálních pedagogů ČR