Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Zástupci pedagogických iniciativ u premiéra

V pátek 16. listopadu 2012 přijal předsedu Asociace speciálních pedagogů Jiřího Pilaře a autory petice za zachování základních škol praktických ředitelku Základní školy v Pardubicích Janu Smetanovou a ředitele Základní školy praktické v Brně Gordona Breie předseda vlády ČR pan Petr Nečas. Schůzka byla domluvena na základě otevřeného dopisu ředitelů škol premiérovi, žádosti petičního výboru Petice proti rušení základních škol praktických a na základě Společného prohlášení odborných asociací ve školství k současné politice vlády při realizaci „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení“, které Asociace speciálních pedagogů zaslala k rukám pana premiéra.

Tématem schůzky s panem premiérem bylo jednak nebezpečí dopadů Strategie boje proti sociálnímu vyloučení schválené vládou a jednak materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jenž ministry Rady Evropy seznamuje s nejbližšími kroky ministerstva při odstraňování nepřímé diskriminace našeho školského systému ve vztahu k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci diskriminace ve vzdělávání D. H. a ostatních proti České republice. Přítomní označili oba materiály za velice problematické a ilustrující absenci odborníků při jejich tvorbě. Zároveň byla akcentována skutečnost, že speciální pedagogové i učitelé v běžných školách chápou důsledky snah vládní zmocněnkyně pro lidská práva, Rady vlády pro lidská práva, Agentury pro sociální začleňování a potažmo i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako ohrožující úroveň základního vzdělávání. Pan premiér potvrdil zúčastněným, že se mu nelíbí rasově motivovaná kampaň proti základním školám praktickým, a také to, že transformace školství a Draft - Plán opatření nejsou konzultovány s odborníky z praxe. Diskuze s odborníky z praxe, která dosud prakticky neexistovala, by měla být ze strany vládní zmocněnkyně pro lidská práva a Agentury pro sociální začleňování zahájena na základě dopisu, který bude na doporučení pana premiéra odeslán vedoucímu Úřadu vlády ing. Lubomíru Poulovi během příštího týdne autory otevřeného dopisu premiérovi a petice proti rušení praktických škol. Pan premiér přítomné ubezpečil, že s rušením základních škol praktických ani s rušením dětských domovů, jak je uvedeno v dokumentech "Strategie boje proti sociálnímu vyloučení" a "Draft - Plán opatření k naplňování rozsudku, D. H. versus Česká republika", vláda nepočítá. V této oblasti panuje shoda mezi ním i mezi ministrem školství. Panu premiérovi byly osobně a písemně předány připomínky k druhému dokumentu, a byl upozorněn na to, že některé body obsažené v tomto dokumentu mohou být protiprávní.

Fakt, že poněkud jinak hovořili na semináři v Lichtensteinském paláci první náměstek ministra školství a náměstek pro regionální školství, pan premiér sdělil, že jsou úředníci a snaží se ctít vždy aktuálně platné materiály. Nicméně vláda skutečně nepočítá s žádnými nevratnými kroky, které ohrožují systém vzdělávání všech žáků. Je třeba upravit, inovovat, stávající systém základního vzdělávání, aby se do základních škol praktických dostávali pouze ti žáci, kteří do nich vzhledem ke svým intelektovým schopnostem patří, aby i v tomto panoval průhledný systém a měli jsme jasné a správné argumenty vůči Evropě. Zároveň je třeba začít pracovat na zkvalitňování přípravy absolventů Pedagogických fakult, aby dokázali kvalitně vzdělávat co nejširší spektrum dětí.

Metodu sledování a vizualizaci Romů v základních školách praktických označil za lehce zpochybnitelnou a pro svoji naivní metodiku zcela zbytečnou.

O „Strategii boje proti sociálnímu vyloučení“ sdělil, že je idealistickým až neadekvátně ideologicky a politicky zabarveným materiálem, který je v našich ekonomických podmínkách nerealizovatelný a rád se seznámí s alternativními koncepčními záměry, které vypracují odborníci na danou problematiku.

V závěru jednání na dotaz panu premiérovi zda mohou přítomní jeho názory na danou problematiku sdělit pedagogické veřejnosti, vyslovil souhlas.

 

PaedDr. Jiří Pilař, předseda Asociace speciálních pedagogů ČR

Mgr. Bc. Smetanová, ředitelka Základní školy Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283

Mgr. Gordon Brei, ředitel Mateřské školy a Základní školy, Brno, Lidická 6a