Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

ASP ČR k závěrům výzkumu ombudsmana

ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČR K ZÁVĚRŮM VÝZKUMU
ÚŘADU VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

 

V uplynulém týdnu zveřejnil Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský závěry výzkumu etnického složení žáků bývalých zvláštních škol, který prováděli jeho podřízení ve vybraných základních školách praktických. Tématem byla, jak jinak, míra diskriminace romských žáků ve vzdělávacím systému naší republiky.

Výsledky tohoto „výzkumu“, které lze díky metodice celé akce, brát více než s rezervou, dle pana JUDr. Varvařovského potvrdily, že ačkoli podíl romské populace v ČR se pohybuje pod úrovní tří procent, romské děti prý tvoří až třetinu žáků základních škol praktických. Tím se prý potvrzuje přítomnost nepřímé diskriminace v přístupu ke vzdělání této minority z důvodu etnické příslušnosti v našem vzdělávacím systému.

Výsledky výzkumu hovoří rovněž o tom, že ani pět let po Rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v rozsudku D. H. proti České republice z listopadu 2007 se nic nezměnilo a romské děti jsou v nezanedbatelné míře umísťovány mimo hlavní vzdělávací proud. K integraci prý stále nedochází, omezuje se tak přístup Romů na trh práce a jsou tak státem vytvářeny podmínky pro jejich ještě hlubší sociální a ekonomickou chudobu v dalších generacích. Za toto vše je Česká republika opakovaně kritizována.

V článku v Lidových novinách ze 17. 2. t. r. pan JUDr. Varvařovský píše, že mu jde o vizuální determinaci, tedy kdo by na základě jakýchsi vnějších atributů mohl být za Roma považován. Kritéria, podle nichž ombudsmanovi „vizualisté“ postupovali, jsou jednoznačně orientační: Žák se za Roma považuje, aniž se k této minoritě nutně hlásí, je za takového považován alespoň částí svého okolí na základě skutečných nebo domnělých antropologických, kulturních nebo sociálních indikátorů či podle příjmení, rodového původu a příbuzenství, pokud žák nebo jeho rodiče ovládají romský jazyk, případně žijí v sociálně vyloučené lokalitě (z dopisu veřejného ochránce práv ředitelům základních škol praktických).

V průběhu šetření zazněly ze stran ředitelů dotazy, jak jsou posuzovány děti ze smíšených manželství, kdy je jedno dítě tmavovlasé a druhé světlovlasé a žijí v lokalitách tzv. vyloučených a mají bídu. „Výzkumníci“ z úřadu veřejného ochránce práv tvrdili, že za Roma považují pouze dítě tmavovlasé a jeho světlovlasého sourozence nikoliv. Při námitkách ředitelů, že to je nesmysl, byli tito odkazováni na pana JUDr. Varvařovského. Těžko si ale lze představit, jak pan ochránce z  křesla své kanceláře determinuje míru romství u sporných jedinců. Navíc byla ředitelům odmítána odpověď na dotaz, kolika romských žáků se výzkumníci, výstižněji vizualisté, dopočítali. Prý si mají počkat na konečné oficiální výsledky.

V souvislosti s touto metodikou je nutno citovat z tiskové zprávy Vládní zmocněnkyně pro lidská práva: „Je velmi důležité, že se k nám díky tomuto výzkumu dostávají aktuální data o etnickém složení tříd na bývalých zvláštních (dnes praktických) školách.“ To, že se vládní zmocněnkyně ve svých oficiálních tvrzeních opírá o zjištění šetření bez validního základu, prováděného pracovníky, kteří jsou bez potřebných teoretických znalostí a praktických zkušeností v oborech s problematikou souvisejících, je vskutku alarmující.

 

Odvážné závěry „výzkumu“ Úřadu veřejného ochránce práv, který náš stát kritizuje za péči o romskou minoritu, jsou v příkrém rozporu se závěry výzkumu Agentury pro základní práva ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN, které před několika dny prezentovala eurokomisařka pro lidská práva paní Redingová. Ten konstatuje, že se Českým Romům na trhu práce relativně daří a jsou na tom nejlépe z jedenácti zkoumaných evropských zemí (vzorek 22 000 Romů z Česka, Francie, Itálie, Bulharska, Maďarska, Polska, Slovenska, Španělska, Portugalska, Rumunska a Řecka), když jich je zaměstnáno 40%, oproti 10 až 20% v ostatních srovnávaných zemích. Nejlépe je na tom ČR i s úrovní dosaženého vzdělání, kdy podíl středoškolsky vzdělaných Romů dosahuje téměř 30% oproti průměrně 15% v dalších zemích. Podle této zprávy 40 – 60% Romů v Evropě má nedostatek jídla, zatímco v ČR zhruba 30%.

Pokud chce pan JUDr. Varvařovský se svým úřadem, který je stále více propojen s nestátními neziskovými organizacemi a Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách dosáhnout standardní evropské úrovně v uplatňování Romů ve vzdělávání a na trhu práce, prokazuje Romům vpravdě medvědí službu.

Z výše uvedených důvodů Asociace speciálních pedagogů odmítá tyto kroky veřejného ochránce práv a jeho týmu. Jsou doprovázeny neznalostí, neodborností a ve svých vyjádřeních ještě více polarizují naší společnost.

 

PaedDr. Jiří Pilař, předseda Asociace speciálních pedagogů ČR