Aktuality

Čt, 12/02/2021 - 00:22
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - přiložen níže....
Pá, 10/08/2021 - 18:33
Materiál z MŠMT a stanovisko vedení ASP ČR najdete v sekci PRO ČLENY ASP
Po, 09/13/2021 - 22:23
V pondělí 30. 8. proběhlo jednání mezi zástupci Asociace speciálních pedagogů a představiteli MŠMT, tehdejším náměstkem sekce vzdělávání Jaromírem Beranem (od 1. 9.  je jmenován nový náměstek...
Čt, 04/29/2021 - 18:41
Na Kulatý stůl - Revize RVP, 28. 4. 2021, nebyl za ASP ČR nikdo pozván. Předseda ASP ČR k tomu píše místopředsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřímu...
Út, 04/13/2021 - 09:31
Ještě v pátek hrozilo, že pokud se dítě s autismem, středně těžkou či těžkou mentální retardací, nebo kombinovaným postižením nenechá testovat, nesmí do školy a rodič nedosáhne na ošetřovné. ...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse k jednotlivým článkům, nejde o registraci v ASP ČR. Vytvoření účtu je povolováno pouze členům ASP ČR, kteří mají zaplacen členský příspěvek na aktuální rok. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Dopis předsedy členům ASP ČR

Členům a příznivcům Asociace speciálních pedagogů

Vážené kolegyně a kolegové,
před rokem se mnozí z nás shromáždili na půdě Univerzity v Pardubicích, abychom založením Asociace speciálních pedagogů České republiky dali najevo obavy o další vývoj vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Od naší, v pravdě historické Valné hromady uplynul rok a nutno poznamenat, že rok plný střetů, jednání s nejasným koncem, ale také mnoha úspěchů. Podařilo se nám naprosto eliminovat vedení skupiny ministerstva, z níž padaly likvidační nápady prozrazující nulovou, nebo jen minimální praxi, podařilo se nám na vedení ministerstva prosadit ukončení práce na tehdy připravených vyhláškách týkajících se speciálního vzdělávání a poradenských služeb ve školství. Připravili jsme ministerstvu znění zcela nových vyhlášek. Podařilo se nám prosadit některé připomínky do novely zákona o pedagogických pracovnících. Rovněž se nám podařilo ovlivnit včlenění odboru zpět do systému regionálního školství. Jak jinak bychom mohli hovořit o inkluzi či integraci, když ten, jenž vytváří takové koncepce je exkludován mimo komunikační síť koncepčních pracovníků ministerstva.

Podařila se celá řada dílčích kroků, mimo jiné navázání kontaktů s Asociací ředitelů základních škol, Asociací náhradní výchovy a Asociací pedagogů základního školství. S těmi všemi začneme dotvářet myšlenky transformace základního školství, kterou naše asociace připravila. Byla přiblížena v Učitelských novinách a o jejím správném nasměrování svědčí pozitivní ohlas z mnoha stran. Jsme v kontaktu i s mnoha poslanci a senátory.

Myslím, že jsme skutečně udělali mnohem víc práce, než jsme před rokem čekali. Na krajských úrovních probíhají konference tematicky zaměřené na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i těch jedinců, kteří do této kategorie nespadají, nicméně bez specifických pedagogických metod a přístupů by byli odsouzeni jen k nezdaru. Tyto konference mají pozitivní dopad také na krajské politické reprezentace, bez nichž se prostě nemůžeme dále hnout v organizaci vzdělávacího procesu a koncepčním zajištění.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, ačkoliv bychom se mohli uspokojit tím, co jsme dokázali, není pro to bohužel důvod. Dle zájmu o dění asociace ze strany mnoha členů se může zdát, že hlavní úkoly dané valnou hromadou byly splněny, speciální školství je zachráněno a již je vyhráno. Ale to by se jednalo o velký a asi i fatální omyl. Bývalé zaměstnankyně ministerstva se obrátily na své přátele v Radě pro lidská práva ČR a MPSV a i na jiných místech se snaží dílčími kroky prosazovat to, co jsme jim společně s ministerstvem nedovolili. NAPIV, což vnímám jako neřízenou střelu, se dále, byť v neustále pozměňovaném složení schází a permanentně vymýšlí „systémové“ kroky často za hranou reality. Byť se ministerstvo při našich jednáních od těchto aktivit distancuje, ve skutečnosti neprovedlo žádné kroky k transformaci NAPIV a pouze pasivně přihlíží. Důkazem takové pasivity je, že poslední verze vyhlášky, která byla projednávána v Radě asociace a také v krajských sekcích se v několika částech změnila aniž bychom byli informováni, a to pouze na základě tlaků bývalých představitelů speciálního školství a vyrovnání příležitostí ve vzdělávání.
V současné době se připravuje novela školského zákona, novela zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, novela vysokoškolského zákona a několik vyhlášek (např. o normativním financování), které budou zásadním způsobem ovlivňovat naší praxi v dalších letech.

Proto je třeba zůstat aktivními a nadále společně působit ve smyslu zachování odbornosti našeho školského systému při práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Není dobré tříštit síly v individuálních aktivitách a partikulárních zájmech, ale koordinovat je v rámci celku. Jedině tak je možné něco smysluplně ovlivňovat, něčeho skutečně dosáhnout.

Věřím proto, že dále budete aktivně přispívat k dalšímu rozvoji naší asociace, abychom dokázali své pozice v systému udržet.

Za veškerou dosavadní práci vám všem z pozice předsedy asociace děkuji a do další naší společné práce přeji všechno dobré.

V Praze dne 9.5.2011

Jiří Pilař
předseda Asociace speciálních pedagogů ČR