Aktuality

Pá, 02/19/2021 - 11:47
  Na včerejším jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu ČR pan ministr Plaga uplatnil svůj zásadní požadavek o přednostním očkování pracovníků škol zřizovaných...
Čt, 02/18/2021 - 17:06
Dokument o koncepci směřování ASP ČR od února 2021 v přiloženém souboru.
Čt, 01/21/2021 - 22:25
Závěr z jednání předsedy Asociace speciálních pedagogů PaedDr. Jiřího Pilaře se státním tajemníkem MŠMT, PhDr. Jindřichem Fryčem:    MŠMT si uvědomuje specifičnost a náročnost práce...
Út, 01/19/2021 - 23:27
ASP ČR získala tabulku priorit, podle které probíhá očkování proti COVID-19. Tabulka přiložena.
Po, 01/18/2021 - 22:13
PaedDr. Jiří Pilař odeslal 17. ledna 2021 dopis ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy k problematice očkování pedagogických pracovníků proti Covid-19.  Přijde odpověď? Dopis k...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse v části Forum, nejde o registraci v ASP ČR. Forum není pro běžného návštěvníka webu viditelné.

Registrace bude povolována pouze členům ASP ČR. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Ministr Plaga ve výchovném ústavu na Klíčově

Dne 11. 9. 2019 navštívil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga Výchovný ústav, Středisko výchovné péče a Odborné učiliště v Praze na Klíčově. Zajímal se o systém a styl práce tohoto zařízení a o podmínky v jakých klienti žijí. Ředitel zařízení připomněl, že ve stavu je také skupina osmi afghánských chlapců, kteří se dílem učí v místním odborném učilišti a dílem chodí do škol mimo zařízení a vesměs s nimi nejsou žádné větší problémy.

Po prohlídce celého objektu proběhla déle než hodinu trvající diskuse s vedoucími pracovníky zařízení. Zásadní témata byla tři. Jednak potřeba novely Občanského zákoníku v paragrafech týkajících se ústavní výchovy, protože ty vnesly do celého systému péče o ohrožené děti velký zmatek a potřebě novely zákona č. 109/2002 Sb. o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. S pracovníky se ministr shodl, že bez potřebné úpravy Občanského zákoníku je novela zákona č. 109/2002 Sb. pouze velmi omezeným pokusem věci napravit.

Dále se diskuse dotkla financování těchto výchovných zařízení, protože od roku 2008 se jejich rozpočet v oblasti provozních prostředků neustále snižuje a v současné době je na hranici udržitelnosti chodu a plnění potřebných výchovně vzdělávacích činností.

Třetím tématem byl způsob realizace společného vzdělávání ve školách a jeho dopady na selhávání žáků jak ve výuce, tak v chování. Není patrně náhodou, že za poslední tři roky stoupl počet pražských i mimopražských klientů v ambulanci Střediska na Klíčově o téměř 30 % a záškoláctví se objevuje u více než dvou třetin klientů. Ministr Plaga si posteskl, že se neustále vyrovnává se sliby, které dávala jeho předchůdkyně jak na běžícím páse a on všem těm kteří se sliby připomínají především říká, že on zásadně neslibuje a může plnit pouze reálné věci. Všichni přítomní se shodli, že inkluze neboli společné vzdělávání je jistě přínosná, ale pouze pro školy, které mají vytvořené potřebné personální a materiální podmínky a pouze pro ty žáky, kteří intelektově, byť za pomoci asistenta pedagoga, stačí. Plošná inkluze nepomáhá nikomu a je většinou zdrojem nejistot a selhávání.

Jiří Pilař