Aktuality

Út, 06/16/2020 - 09:33
Vážené kolegyně, vážení kolegové, Odborná konference ASP ČR, INKLUZE 2020+, je určena pro speciální pedagogy, pedagogy předškolního vzdělávání, pedagogy základních škol, pedagogy středních škol,...
Ne, 05/03/2020 - 20:47
Ministerstvo školství vydalo soubor dokumentů k otevírání mateřských, základních a středních škol a školských poradenských zařízení. Dokumenty ke stažení níže.
St, 04/01/2020 - 11:45
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je jisté, že konání Konference ASP ČR musíme odložit. Rada ASP ČR se shodla nově na podzimním termínu. V této souvislosti věnujte pozornost níže uvedeným informacím...
St, 02/26/2020 - 21:55
o připravované novele školského zákona

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse v části Forum, nejde o registraci v ASP ČR. Forum není pro běžného návštěvníka webu viditelné.

Registrace bude povolována pouze členům ASP ČR. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Otevřený dopis rodičů dětí s mentálním postižením

ASP obdržela 6. 12. 2018 otevřený dopis od "rodičů dětí s mentálním postižením". Uvozovky proto, že jejich identitu nelze ověřit, neuvedli nic bližšího než jméno, příjmení, obec bydliště a funkci rodič. Dopis v příloze, čtenář si udělá úsudek sám. 

 

Odpověď ASP ČR:

V Praze dne 12. 12. 2018

Vážená skupino rodičů a rodičů dětí s mentálním postižením, dovolte mi požádat o vaši spolupráci. Pomozte speciálním pedagogům zachovat možnost volby vzdělávání pro každého rodiče dítěte s mentálním postižením a tedy také pro ty rodiče, jejichž volba vzdělávání je odlišná od vaší volby.

S pozdravem
PhDr. Marcela Drboutová
tajemnice ASP ČR
Vinohradská 54
120 00 Praha 2
marcela.drboutova@skolavinohradska.cz
tel.: 732 383 285
www.aspcr.cz
asp@aspcr.cz

 

Vážená paní Trusková,

dovolte mi, požádat Vás, o předání odpovědi ASP ČR (příloha e-mailu) a doprovodného textu uvedeného níže v e-mailu skupině rodičů a rodičů dětí s MP, jako odpověď ASP ČR na text Otevřeného dopisu zaslaného touto skupinou na adresu naší asociace asp@aspcr.cz  dne 6. 12. 2018.

Děkuji za Váš čas.

S pozdravem

PhDr. Marcela Drboutová

Vážená skupino rodičů a rodičů dětí s MP (jmenovitě podle abecedního pořadí: Lukáš Bartoň, DiS, Mgr. Pavla Baxová, Jindřiška Blovská - prarodič, Dagmar Holá, Mgr. Hana Kubíková, Ing. Andrea Lásková, Gabriela Lhotská, Ing. Olga Měkotová, Ing. Milena Němcová, Mgr. Kamila Novotná, Bc. Petra Obrtalová, Dagmar Paulíková, Ing. Jana Podhorská Fečková, Mgr. Kateřina Pavlásková, Dagmar Pekařová, Mgr. Bc. Jindřiška Riesnerová, Ing. Karla Trusková, MgA. Jitka Vrbková, Mgr. Hana Zemanová),

jsem přesvědčena, že každému rodiči jde o přítomnost a budoucnost jeho dítěte a každý rodič se snaží pro své dítě dělat to nejlepší.

Rodiče, kteří píší otevřený dopis, vidí pro své dcery a syny to nejlepší v jejich vzdělávání na základní škole hlavního vzdělávacího proudu. To je naprosto v pořádku. V takovém rozhodnutí nemůže žádnému z rodičů nikdo bránit. Takové možnosti náš vzdělávací systém umožňuje a je tomu tak správně.

·       Rodiče, kteří píší otevřený dopis, sdělují důvody své svobodné volby způsobu vzdělávání pro své děti, o jejichž správnosti nemůže být pochyb.

Považuji za správné a velmi důležité mít na paměti také skutečnost, že jsou rodiče, kteří z mnoha důvodů nevidí nejlepší zájem svého dítěte ve vzdělávání na tzv. „běžné“ základní škole a nevolí pro své děti s mentálním postižením vzdělávání na základní škole hlavního vzdělávacího proudu.

Já, speciální pedagog, považuji za velmi důležité ponechat tuto možnost volby právě na každém konkrétním rodiči.

Speciální pedagogové pracují s žáky, jejichž hendikepy jsou nejenom v oblasti mentálního postižení, ale pracují s žáky se sluchovým postižením, zrakovým postižením, tělesným postižením, s poruchami chování, s poruchami dorozumívacích schopností, s poruchou autistického spektra a v řadě případů také s žáky s kombinací jednotlivých druhů hendikepů.

·       Speciální pedagog ví, že vzdělávat žáka s mentálním postižením je velmi zodpovědná práce, která s sebou nese konkrétní metody a formy práce a ve vzdělávacím procesu se jedná o skupinu žáků, jejichž vzdělávání má řadu specifik, která se nedají implementovat do prostředí základní školy tzv. „běžné“.

·       Speciální pedagogové vědí, že vzdělávání „našich“ žáků s sebou nese řadu metod a forem, které nelze ve vzdělávacím procesu používat odděleně, tyto na sebe musí navazovat v uceleném systému.

·       Speciální pedagogové vědí, že vzdělávací proces není a nesmí být pokusem na „našich“ dětech, ale že se jedná o jejich vzdělávání spojené s výchovou k samostatnosti, k sebeuvědomění a v neposlední řadě také ke schopnostem spojeným s pozdějším středním vzděláváním a zapojením do pracovního procesu s ohledem na specifika osobnosti každého žáka zvlášť.

·       Speciální pedagogové vzdělávají své žáky s vědomím, aby jejich žáci získali ucelené vzdělání v rámci svých maximálních možností a schopností.

Vzdělávání žáků s mentálním postižením by nemělo být postaveno do role vzdělávání za každou cenu na základní škole tzv. „běžné“, jenom proto, že se jedná aktuálně například o trend, nebo o názor jedné skupiny osob. Vzdělávání obecně nesmí být postaveno na úroveň „pouhé“ přítomnosti žáka ve škole, ve třídě, v lavici.

Vzdělávání má své cíle, které se speciální pedagogové ve vzdělávání žáků s mentálním postižením snaží individuálně s každým z nich naplnit v maximální možné míře při respektování individuálních možností a schopností. Každý člověk a tedy také každé dítě má rozdílné schopnosti k učení a tyto je nutné respektovat a posuzovat bez paušalizace. Vzdělávání všech „našich“ dětí by v žádném případě nemělo být pokusem, dětství mají všechny děti pouze jedno a zda to bude dětství klidné, spokojené a šťastné je především na rodičích.

S pozdravem
PhDr. Marcela Drboutová

PřílohaVelikost
otevreny_dopis_asp.pdf154.31 KB