Aktuality

Út, 06/16/2020 - 09:33
Vážené kolegyně, vážení kolegové, Odborná konference ASP ČR, INKLUZE 2020+, je určena pro speciální pedagogy, pedagogy předškolního vzdělávání, pedagogy základních škol, pedagogy středních škol,...
Ne, 05/03/2020 - 20:47
Ministerstvo školství vydalo soubor dokumentů k otevírání mateřských, základních a středních škol a školských poradenských zařízení. Dokumenty ke stažení níže.
St, 04/01/2020 - 11:45
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je jisté, že konání Konference ASP ČR musíme odložit. Rada ASP ČR se shodla nově na podzimním termínu. V této souvislosti věnujte pozornost níže uvedeným informacím...
St, 02/26/2020 - 21:55
o připravované novele školského zákona

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse v části Forum, nejde o registraci v ASP ČR. Forum není pro běžného návštěvníka webu viditelné.

Registrace bude povolována pouze členům ASP ČR. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Analýza textu materiálu „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 - 2023“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

sděluji členské základně ASP ČR, že po přečtení stran č. 60 – 64, bude provedena analýza ostatního textu a k materiálu „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 - 2023“  se asociace vyjádří přímo k předsedovi vlády a k ministrovi školství.

K návrhu „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 - 2023“:

·         Speciální vzdělávání se v obsahu materiálu stalo „pouhým“ poradenstvím, které je potřeba minimálně (když ne zrušit) pak špatně revidovat. Strany 60 – 64 se do materiálu dostaly buď omylem z dílny ČOSIV a jsou pouze vytaženy ze šuplíku ministryně Valachové, aby měl materiál požadovaný počet stran, nebo se jedná o nepokryté pohrdání speciálními pedagogy, školskými poradenskými pracovníky, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálními školami, zkrátka celým segmentem speciálního vzdělávání.

·         Kde jsou veřejná sdělení pana ministra o potřebě zachovat speciální vzdělávání a jeho proklamovaná podpora speciálních škol?

·         Text se odkazuje na materiály, které nikdo nezná (např. „Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019 – 2020“) a jeho obsah je srovnatelný s texty z doby dávno „přežitého“ Rozsudku D. H., jež se stal prostředkem k vyvolání obecného „šílenství“ nad nekorektností speciálních pedagogů, kteří poškozují nadané žáky a dobře se živí na jejich bezmocnosti.

 

·       K přípravě návrhu úprav vyhlášky 27/2016 Sb., bez návaznosti na školský zákon, k přípravě novely školského zákona, k absenci Národního programu vzdělávání a k revizi RVP:

·         Pracovní skupina k úpravě vyhlášky 27/2016 Sb., „pracovala“ naposledy v květnu 2018 – závěrem posledního setkání bylo sdělení, že text půjde do připomínkového řízení na začátku června, aby se vyhláška mohla uvést v praxi od září. V září bylo kdesi a kýmsi sděleno, že připomínkové řízení bude v říjnu, aby vyhláška mohla „platit“ od ledna 2019. Dodnes je naprosté ticho, neděje se nic. Ke změně došlo pouze v případě financování, doporučování a pravidel k „dosazování“ asistentů pedagoga do tříd, protože se jedná o velkou finanční zátěž (viz. příloha e-mailu). Nikoho stále nezajímá, že asistent ani pomůcky žáky nevzdělávají a je tedy lhostejno, zda se finance posílají na asistenty, nebo na nesmyslné pomůcky, ani to, že financovat školy podle počtu tříd a rozdělit tedy stávající třídy tak, aby v nich byl snížený počet žáků, je krásný nápad, ale chybí prostory a hlavně učitelé, kteří nebudou (po odchodu Husákových učitelů již vůbec ne), protože jejich platy se nemají šanci mimo předvolební období nijak zásadně změnit a při nárůstu platů všech státních zaměstnanců jsou platy učitelů prostě navyšovány ze zcela jiného a stále nízkého základu….ale to už jsem někde jinde.

·         V této souvislosti není žádná zmínka o dříve uváděné potřebě novely školského zákona a vypracování nové vyhlášky.

·         Mlčeli jsme také ke skutečnosti, že dosud chybí Národní program vzdělávání – zcela chybí jasné zadání požadavků ze strany státu jaké má požadavky na závazné výstupy pro patnáctiletého člověk, který získá základní vzdělání. Co je cílem základního vzdělávání v ČR. Podotýkám, že jsem si vědoma, že se nejedná o „pouhé“ vědomosti, ale také schopnosti a další potřebné kompetence, kterými by měl být každý mladý člověk při získání základního vzdělání vybaven.

·         Dokonce jsme čekali, že se objeví konkrétní informace k revizi RVP, která probíhá nestandardně a netransparentně, bez návaznosti na dosud neexistující Národní program vzdělávání. Byl sice zveřejněn seznam pracovních skupin k jednotlivým předmětům, ale způsob revize „za zavřenými dveřmi“ se stane terčem rozboru ze všech stran, neboť právě ty zaručeně nejlepší „nápady“ nebyly konzultovány. Mimochodem na revizi se podílí řada „odborníků na matematiku, fyziku, chemii,….“, ale žádný odborník na děti = žáky.

 

ASP ČR má ve svém programu 23. 11. 2018 jednání Rady ASP ČR, z kterého vzejdou v souvislosti s výše uvedenými sděleními závěry, které plánuje Rada ASP ČR prezentovat veřejně.

Žádám tedy opakovaně všechny členy ASP ČR, aby se k materiálu „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 - 2023“ vyjádřili.

Všem děkuji za váš čas.

S pozdravem

Marcela Drboutová

PřílohaVelikost
dlouhodoby_zamer_cr_rijen_2018_pripominkove_rizeni.pdf5.21 MB