Aktuality

Út, 06/16/2020 - 09:33
Vážené kolegyně, vážení kolegové, Odborná konference ASP ČR, INKLUZE 2020+, je určena pro speciální pedagogy, pedagogy předškolního vzdělávání, pedagogy základních škol, pedagogy středních škol,...
Ne, 05/03/2020 - 20:47
Ministerstvo školství vydalo soubor dokumentů k otevírání mateřských, základních a středních škol a školských poradenských zařízení. Dokumenty ke stažení níže.
St, 04/01/2020 - 11:45
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je jisté, že konání Konference ASP ČR musíme odložit. Rada ASP ČR se shodla nově na podzimním termínu. V této souvislosti věnujte pozornost níže uvedeným informacím...
St, 02/26/2020 - 21:55
o připravované novele školského zákona

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse v části Forum, nejde o registraci v ASP ČR. Forum není pro běžného návštěvníka webu viditelné.

Registrace bude povolována pouze členům ASP ČR. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Zástupci ASP ČR v pracovní skupině MŠMT ke změnám v legislativě

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

·       8. 3. 2018 se konalo první setkání pracovní skupiny (dále PS) MŠMT, do které byli pozváni zástupci ASP ČR. Asociaci zastupují: Mgr. Martin Odehnal, PaedDr. Stanislav Drbout, PhDr. Marcela Bernardová.

 

Úkolem PS je

·       Projednat návrh úprav vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, bez potřeby úpravy školského zákona.

Cílem "úprav" je

§  zmírnit administrativní zátěž, která plyne z obsahu vyhlášky,

§  zmírnit rozdíly ve vzdělávání žáků se SVP ve třídách na tzv. běžných školách a na školách, ve třídách, odděleních zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,

§  platnost úprav od září 2018. 

ASP ČR zaslala své připomínky v únoru 2018 a opakovaně s drobnou úpravou na základě vašich podnětů na počátku března 2018 před jednáním PS a drobnou úpravou opakovaně ještě na počátku dubna 2018 – úprava slova, které lépe vystihuje předložený návrh (3. příloha).

·       Projednat novelu školského zákona.

·       Projednat návrh znění nové vyhlášky _ /_ Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 

·       Další jednání PS se uskutečnilo 5. 4. 2018.

·       Poslední jednání PS se uskutečnilo 10. 5. 2018. Byl vznesen a projednáván požadavek na úpravu zákona o pedagogických pracovnících v souvislosti s přípravou novely školského zákona, před zasíláním jednotlivých návrhů na úpravu ŠZ ze strany členů PS.

 

·       11. 5. 2018 se konal v prostorách MŠMT seminář „Legislativní úpravy vyhlášky č. 27/2016 Sb.“, jehož součástí bylo rozeslání materiálů osobám, které se na seminář přihlásili (přílohy 1 – 3). MŠMT zdůraznilo, že materiál je ryze pracovní povahy a v pracovní verzi, která je připravena k rozeslání v rámci vnějšího připomínkového řízení. Ani tato zveřejněná podoba nemusí být do vnějšího připomínkového řízení zaslána ve stávající podobě.

 

Materiály zaslané ministerstvem školství kolují volně na sociálních sítích a různí lidé se k nim různě vyjadřují, někteří uvádí zapracované návrhy jako návrhy své (návrhy, které jsou v materiálu ASP uvedeny nebyly navrženy jinými odbornými asociacemi, ani jednotlivci, ale byly členy PS, kteří zastupují odbornou pedagogickou veřejnost, podpořeny), jiní se k textu vyjadřují v internetových diskuzích, přesto, že MŠMT sdělilo, že se jedná o pracovní materiál (viz. text výše). Myslím, že je tedy správné poskytnuté materiály poskytnout v podobě, v jaké je zveřejnilo MŠMT.

Připomínky zaslané v posledním dokumentu (4. příloha) jsou zaslány v prvním případě z důvodu možného rozporu se zněním školského zákona (pro posouzení lidmi z oblasti školské legislativy MŠMT) a ve druhém případě z důvodu zachování speciálního vzdělávání obecně.

Sděluji, že návrhy na úpravu znění vyhlášky 27/2016 Sb., jsou návrhy naší asociace (3. příloha).

Marcela Bernardová

PřílohaVelikost
06_novela_v27_platne_zneni_zmeny.doc1.52 MB
04_novela_v_27_pv_oduvodneni.docx49.95 KB
odeslana_27_2016_jednotlive_ss_oduvodneni_asp_cr_svps_duben_2018.docx190.71 KB
pripominky_asp_cr_k.docx19.59 KB