Aktuality

Po, 10/12/2020 - 21:49
Tisková zpráva Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání – září 2020 Zřizování speciálních škol pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, praktických škol pro...
Po, 10/12/2020 - 16:25
MŠMT zavedlo inkluzi a nepřipravilo na ni dostatečně školy, učitele ani poradenský systém. Inkluze polyká ohromné částky, je závislá na dotacích z evropských fondů. Agentura pro sociální začleňování...
Ne, 10/04/2020 - 20:03
Vážené kolegyně, vážení kolegové, současná situace v souvislosti s epidemií COVID – 19 je velmi závažná. Další vývoj nelze předvídat a z těchto důvodů sděluji, že „Odbornou...
Út, 06/16/2020 - 09:33
Vážené kolegyně, vážení kolegové, Odborná konference ASP ČR, INKLUZE 2020+, je určena pro speciální pedagogy, pedagogy předškolního vzdělávání, pedagogy základních škol, pedagogy středních škol,...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse v části Forum, nejde o registraci v ASP ČR. Forum není pro běžného návštěvníka webu viditelné.

Registrace bude povolována pouze členům ASP ČR. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Usnesení Rady Plzeňského kraje z 25.1.2016

Věc: Nesouhlas se změnami v systému vzdělávání dětí, žáků, studentů se  speciálními vzdělávacími potřebami

Rada Plzeňského kraje
I.             Vyslovuje

nesouhlas se záměrem MŠMT, aby:
1.    od 1. září 2016 byli žáci s lehkým mentálním postižením připraveni o možnost vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání -příloha vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
2.    byli tito žáci přednostně zařazováni do tříd základních škol, kde tímto krokem může dojít ke snížení kvality výuky pro všechny žáky

 

II.            Ukládá

náměstkovi hejtmana Plzeňského kraje Jiřímu Stručkovi informovat ministryni školství, mládeže a tělovýchovy o přijatém usnesení 

 

Termín:

10. 2. 2016

Zodpovídá:

Jiří Struček