Aktuality

Út, 06/16/2020 - 09:33
Vážené kolegyně, vážení kolegové, Odborná konference ASP ČR, INKLUZE 2020+, je určena pro speciální pedagogy, pedagogy předškolního vzdělávání, pedagogy základních škol, pedagogy středních škol,...
Ne, 05/03/2020 - 20:47
Ministerstvo školství vydalo soubor dokumentů k otevírání mateřských, základních a středních škol a školských poradenských zařízení. Dokumenty ke stažení níže.
St, 04/01/2020 - 11:45
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je jisté, že konání Konference ASP ČR musíme odložit. Rada ASP ČR se shodla nově na podzimním termínu. V této souvislosti věnujte pozornost níže uvedeným informacím...
St, 02/26/2020 - 21:55
o připravované novele školského zákona

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse v části Forum, nejde o registraci v ASP ČR. Forum není pro běžného návštěvníka webu viditelné.

Registrace bude povolována pouze členům ASP ČR. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Předseda Jiří Pilař o ministru Chládkovi

Můj celkový dojem z působení pana ministra Chládka je převážně kladný.

V pozici ministra a dříve i senátora dokázal komunikovat s odbornou veřejností a také jí, konkrétně v otázkách regionálního, ale myslím i vysokého školství naslouchat. Pravda, asi bychom viděli jiné priority při práci s žáky než tablety do škol, plošně realizované přijímací zkoušky a povinnou maturitu z matematiky (nesmyslná zvláště ve školách, kde mají matematiku pouze první roky), ale ani k těmto tématům nelze přistupovat černobíle. Nicméně zásah do sortimentu automatů na různé poživatiny ve školách mi naopak přijde jako rozumný. K čemu nám je sledování struktury jídelníčku ve školních jídelnách a důraz na zdravou stravu, když na chodbách jsou automaty na spoustu lákadel přeplněných vším možným i nemožným, ale jen minimálně produkty pro dětský organismus přínosnými. 

S Chládkovými názory na akcentování tvorby inkluzivního prostředí ve třídách běžných škol jsme jako asociace v mnohém souhlasili. Na rozdíl od některých svých podřízených se totiž nenechal dotlačit k laciným proklamacím a floskulím. Zjevně chápal limity a rizika bezbřehé inkluze, zvláště pokud jde o děti s mentálním postižením a děti se závažnými poruchami dorozumívacích schopností. Ono totiž skutečně nelze upřednostňovat vzdělávání jedněch na úkor druhých pouze pro vidinu miliard z evropského měšce. 

K jeho přednostem platilo, že měl situaci v terénu celkem zmapovanou a věděl, že představy mnohých "inkluzionistů" jsou spíše zbožným přáním mimo reálné možnosti a v mnohém i mimo zdravý rozum. Český systém základního vzdělávání hájil i před evropskými a dalšími představiteli, jejichž názory byly cíleně dezinformovány některými pracovníky Úřadu vlády a s ním propojenými zástupci neziskovek, kteří se na jedné straně dotacemi státu nechávají živit a na straně druhé jej pomlouvají a dělají mu ostudu v cizině.

Je vůbec velmi živou otázkou jaká motivace neziskovky a některé pracovníky vládních úřadů a vysokých škol s pedagogickým zaměřením vede k protlačování naprosto nesmyslných představ o vzdělávání žáků hraničních a mentálně retardovaných včetně vytváření tlustospisů, při jejichž čtení si soudný člověk často klade otázku, zda to autor skutečně myslí vážně. Proto by mne zajímala skutečná motivace všech těch ochránců a pseudoochránců, kteří hájí zájmy někoho, kdo ani neví, že je hájen a navíc to ani hmotně nepocítí. Samozřejmě se naskýtá pochybnost o deklarované motivaci, zda to je skutečně myšleno vážně. Zvláště když si představíme tučný rozpočet na odměny lidí, kteří se touto pofiderní inkluzivní snahou budou zabývat a již nyní mají natažené ruce k zisku financí z Bruselu. To i člověk vystudovaný v daném oboru může zapomenout na odbornost a hlásat, s prominutím, hlouposti, kterým věří jen s vidinou možného zisku. Konec konců tuto představu potvrdil v televizním rozhovoru i odvolaný ministr Chládek.

Zrovna tak chápal potřebu redukce tříd víceletých gymnázií, které se staly nadměrně vyhledávanými pro ambiciózní rodiče bez ohledu, zda jejich děti jsou či nejsou výrazně talentované, a orientaci spíše na čtyřletou formu gymnaziálního studia. Shoda byla i ve snaze zkvalitnění výuky na druhém stupni základních škol, aby rodiče nevolili před nekvalitní výukou odchod dětí do víceletých gymnázií, což je druhým důvodem jejich přeplněnosti bez ohledu na jejich původní smysl (pouze pro mimořádně nadané).  

Nicméně je pravdou, že jeho slabinou bylo dotahování myšlenek až k jejich „zhmotnění“.  Ne vždy ohlídal, aby někteří ministerští úředníci realizovali jím deklarované kroky, na nichž se s odborníky shodl. Mnohé jím pořádané, ale již nedůsledně sledované kulaté stoly se ve svých závěrech nedomohly kýženého efektu a někdy měl člověk ze závěrů pocit, že se účastnil patrně jiného jednání. To zvláště tehdy, pokud prezentované názory neodpovídaly aktuálním politickým představám. I tato situace vedla až k námi organizované petici, jíž svým podpis připojilo bez mála sedmdesát tisíc občanů. 

Zkratkovitým rozhodnutím o odvolání ministra zůstala na začátku cesty tolik potřebná reforma financování regionálního školství. Ta by měla být vedle vyřešení toku odpovídajícího množství financí do škol také zárukou možnosti větší prostupnosti vzdělávacího systému a umožnění smyslupné integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Je třeba dát do odpovídajícího tvaru kariérní systém pedagogických pracovníků, aby byli motivováni k dalšímu odbornému růstu a nezakrňovali na úrovni, kterou je vybavily vysoké školy. 

K interpersonálním problémům na ministerstvu se mi nepřísluší vyjadřovat. Nicméně ke dvěma ano. Jednak to jsou někteří z poradců, kteří se jimi stali přes opakované fatální neúspěchy v praxi a také problém zaplevelení ministerstva referenty, kteří oblasti, za níž zodpovídají, příliš nerozumí a terénu na místo pomoci spíše škodí. To jistě jeho jménu příliš neprospělo. 

Nastupující paní ministryni přeji, aby se jí podařilo se svěřeným resortem vbrzku seznámit a pokračovat v pozitivních krocích odvolaného předchůdce (vždyť byl premiérem označen za nejlepšího za deset posledních let) a naplnit mezery, které  po něm zbyly. Zároveň jí přeji, aby se dokázala správně orientovat v radách a doporučeních, kterých se jí bude dostávat, aby zohledňovala názory především odborné veřejnosti a nenechala se svazovat tendenčními a leckdy zištností vedenými představami „takyodborníků“. 

Jiří Pilař