Aktuality

Pá, 03/10/2017 - 12:43
Dne 3. března 2017 proběhlo 41. jednání Rady Asociace speciálních pedagogů ČR.  Výsledkem jednání Rady ASP ČR je „Prohlášení Asociace speciálních pedagogů ČR k naplňování úkolů a cílů...
Po, 02/27/2017 - 10:09
PaedDr. Jiří Pilař, předseda pražské sekce ASP ČR, napsal dopis poslancům PS Parlamentu ČR v souvislosti s novelou občanského zákoníku, která by měla řešit i otázky umísťování dětí s nařízenou...
Pá, 02/24/2017 - 18:20
Vážený pane ústřední školní inspektore, byl jsem upozorněn na odpovědi Vašeho náměstka PhDr. Ondřeje Andryse, MAE, které ve věci setkání vedení ČŠI s vedoucími představiteli odborných školských...
St, 01/18/2017 - 21:25
Minulý týden se objevila zpráva o plánovaných změnách ve vyhlášce 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a v této souvislosti možnost jejího...
Po, 01/09/2017 - 14:06
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v příloze e-mailu zasílám dotazník ASP ČR k tzv. společnému vzdělávání. Asociace se bude snažit  předat dotazník na co nejvíce základních škol i...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse v části Forum, nejde o registraci v ASP ČR. Forum není pro běžného návštěvníka webu viditelné.

Registrace bude povolována pouze členům ASP ČR. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Příspěvek P. Svobody na kulatém stolu na MŠMT

Na "kulatém stolu" ke zrušení přílohy RVP ZV LMP na MŠMT dne 26.3.2015 přednesl PaedDr. Pavel Svoboda:

 

Vážené dámy, vážení pánové,
po opakovaných jednáních v různých komisích, mnohých článcích a reportážích v médiích, je zřejmé, že RVP ZV LMP je odzvoněno. A potažmo, v blízkém časovém horizontu, pozvolna zaniknou i základní školy praktické. Veškeré proklamace, které tuto situaci nepředpokládají, jsou liché a nepravdivé.

Takže – cíli a diktátu EU, mohutně podporovanému všemi možnými neziskovými organizacemi a osvícenými „odborníky“, bude dosaženo! Sláva!

Ale jaká bude budoucnost? Uvědomujete si, že v našem školském systému zanikne jeden segment, který měl, přes veškerou kritiku, výbornou úroveň a úspěchy? Který podle mne, dlouholetého praktika, vůbec nebyl špatný! Uvědomujete si, že zánikem škol, které vzdělávají žáky s lehkou mentální retardací, zanikne alternativa? A že každé dítě bude povinně integrováno? Není tohle námět na řešení ombudsmanem? Vždyť to je nepochybná diskriminace. Nechme rodičům a dětem volbu! Ať si mohou, po důkladném posouzení odborníky, vybrat pro své dítě optimální vzdělávací dráhu. A je jedno, zda prostřednictvím integrace či vzděláváním ve speciálních školách.

Současná situace a konečné navrhované řešení naprosto neodpovídají většinovému názoru odborníků ze skutečné praxe. A taky rodičů. Četl si někdo z realizátorů, velmi často jen poučených laiků, tohoto vzdělávacího džihádu, diskuse ke článkům k tomuto tématu se vztahujících? Asi ne, protože jinak by nemohl tak ostentativně pohrdat vox populi. Vždyť to, co prosazujete, skoro nikdo v terénu a společnosti nechce! Přiznejme si to! A viděli někdy tito akademičtí odborníci a další angažovaní pseudoodborníci skutečnou školu, děti v ní? A to nejenom při přestřihování slavnostních pásek, ale především v běžném životě?

Zajímalo by mne, kdo zhodnotí dopady této transformace a kdo bude trestně odpovědný za následky tohoto nezodpovědného experimentu?! Za poškozené a traumatizované osobnosti povinně integrovaných dětí s LMP, za nevratný zánik části speciálního školství.

Před 2 lety jsem si udělal soukromé zjišťování úspěšnosti integrace dětí s lehkým mentálním postižením na základních školách. Odpověděli mi ředitelé zastupující cca 75.000 žáků, tedy celkem slušný vzorek. A víte, že jediné integrované dítě nedostalo možnost předvést své schopnosti ani v kultuře, ani ve sportu? Tohle chceme, takto má vypadat šťastné dítě?

Vážení, s odkazem na již řečené se ptám „To opravdu zmizel zdravý rozum a zůstala jen servilní schopnost podřizovat se nesmyslům?“

Prosím o doslovný zápis mého vystoupení. Chci mít důkaz, že za tyto připravované změny nejsem zodpovědný taky já.