Aktuality

Pá, 10/11/2019 - 13:30
Tisková zpráva z konference Evropské dny hendikepu v Ostravě k přečtení níže.
St, 10/02/2019 - 21:44
Články Dítě s postižením nebo nevychované? a Konference o neúspěšné inkluzi přiloženy níže
Po, 09/30/2019 - 22:00
Dne 11. 9. 2019 navštívil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga Výchovný ústav, Středisko výchovné péče a Odborné učiliště v Praze na Klíčově. Zajímal se o systém a styl práce...
Út, 07/30/2019 - 23:06
9. července 2019 vyšel na serveru Parlamentní listy rozhovor s místopředsedou pražské sekce ASP ČR PaedDr, Jiřím Pilařem. Celé znění najdete zde.

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse v části Forum, nejde o registraci v ASP ČR. Forum není pro běžného návštěvníka webu viditelné.

Registrace bude povolována pouze členům ASP ČR. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Pozvánky a nabídky

1. oficiální tisková zpráva k XXVII. ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě

přiložena níže jako 1. Tisková zpráva.doc

 

Lenka Sobková

administrátor projektů

Asociace TRIGON, o.p.s.

Skautská 1045/3

708 00 Ostrava-Poruba

www.asociacetrigon.eu 

tel.:724 360 555

 

 

Pozvánka na Pražský post-surdopedický den

Srdečně vás zveme na první ročník konference Pražský post-surdopedický den s tématem Od kolébky po vysokou. Konference je určena rodičům, pedagogům a dalším zaměstnancům škol, zaměstnancům rané péče, speciálně pedagogických center, servisních středisek na vysokých školách, tlumočníkům, studentům oborů souvisejících se vzděláváním neslyšících a dalším zájemcům.  

Akce se uskuteční 11. října 2019 v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce v Praze. 

Konferenci pořádá Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169. Odbornou garantkou je Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FFUK. Na konferenci budou přednášet odborníci z rané péče, speciálně pedagogických center, Národního ústavu pro vzdělávání, zástupci servisních středisek z vysokých škol a další zástupci škol vzdělávajících žáky a studenty se sluchovým postižením. 
Plakát je níže v příloze. Moc prosíme o její šíření + vytisknutí ve vaší škole/organizaci. Děkujeme.

 Těšíme se s vámi na viděnou, 
Jitka Kubištová
koordinátorka konference

 

 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové

Chtěli bychom Vás informovat o možnosti Doktorského studia na Dolnoslezské vysoké škole ve Wroclawi. Nabízíme také externí spolupráci pro vedení přednášek a cvičení bakalářského a magisterského studia Speciální pedagogiky a obecné pedagogiky pro české studenty. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Budeme vděčni za přeposlání těchto informací případným zájemcům o doktorské studium či spolupráci.

 

 Dolnoslezská vysoká škola ve Vratislavi působí již 20 let a je uváděna jako nejlepší soukromá vysoká škola v Dolním Slezsku v Polsku. Je jednou ze čtyř soukromých vysokých škol, která má akademickou pravomoc pro udělování doktorských a postgraduálních diplomů a má právo požádat o udělení titulu profesora.

·         Doktorské studium v oboru pedagogika

Doktorské studium z pedagogiky lze realizovat na Pedagogické fakultě Dolnoslezské vysoké škole rovněž v českém jazyce a ZDARMA. Studijní program je sestaven z výuky v předmětech vedených vynikajícími odborníky z Polska, České a Slovenské republiky. Studium je 4leté a veškerá výuka je v českém jazyce. Program zahrnuje 8 víkendových setkání v akademickém roce se 16 hodinami výuky v každém z nich. Po ukončení tohoto studia a po obhajobě dizertační práce obdrží posluchač doktorský diplom (PhD.) z pedagogiky. Na bezplatná doktorská studia z pedagogiky v českém jazyce se můžete přihlásit do 31.08.2017.Počet míst je omezen. Více informací zde.

 S úctou 

tým DVŠ 

Ing. Pavlína Junková            DVM Alicja Konieczna

Mob: +420 721 889 066       Mob: +420 776 611 040 

cid:image001.png@01D2FFB0.E8F78BF0

 Kancelář přijímacího řízení v Ostravě 

Dolnoslezská vysoká škola DSW

Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa

ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław

 

 

 

Vážení kolegové,

dovoluji si Vám zaslat nabídku Denního stacionáře pro adolescenty, kterou můžete využít pro vaše klienty v dorostovém věku.

Do terapeutického programu přijímáme dospívající od 13-14 let do cca 21 let.

Program je vhodný pro děti, které mají jakýkoli psychický problém související se školní docházkou, rodinným zázemím, vrstevníky atd,

nemusí jít o děti psychiatricky léčené.

Podmínkou účasti v programu je souhlas rodiče a dítěte s terapií a alespoň částečná schopnost dítěte zapojit se do terapeutické skupiny.

Další informace najdete v přiloženém letáku.

S pozdravem

Arlethová Patricie

Mgr. Patricie Arlethová

Denní stacionář pro adolescenty

Psychiatrická klinika

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ke Karlovu 11, 128 08  Praha 2 

tel.: +420 224 96 5350

e-mail: patricie.arlethova@vfn.cz 

http://dsadolescenti.vfn.cz

www.facebook.com/dsadolescenti

www.vfn.cz


DOLNOSLEZSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA  

-      nabízí unikátní vysokoškolský vzdělávací program pro získání kvalifikace speciálního pedagoga, pedagoga předškolní výchovy a učitele 1. stupně základní školy – bakalářské a navazující magisterské studium v kombinované formě výuky a doktorské studium PhD. v oboru Pedagogika

Vážené ředitelky, vážení ředitelé, pedagogičtí pracovníci, zájemci o studium pedagogiky a speciální pedagogiky,

rektor Dolnoslezské vysoké školy prof. Robert Kwaśnica, děkanka Pedagogické fakulty prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz a tým pracovníků Institutu speciální pedagogiky má tu čest Vám sdělit, že Dolnoslezská vysoká škola ve Wrocławi vychází vstříc potřebám studentů z České republiky, a je připraven vzdělávací program pro navazující magisterský studijní cyklus v oboru speciální učitelská pedagogika  ve specializaci Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol.  

Nyní nově i bakalářský vzdělávací program. Studium probíhá v českém jazyce s českými nebo s polskými pedagogy s překladatelem. V případě, že nemáte dostudované bakalářské nebo magisterské studium, lze ukončit vzdělání a získat potřebnou kvalifikaci u nás. Nabídku využilo již přes 60 studentů z České republiky, kteří studují v současné době ve 2. ročníku magisterského studia.

Studijní program byl připraven tak, aby absolventi tohoto oboru získali veškerou odbornost v oblasti speciální pedagogiky (pro vzdělávací a terapeutickou práci s dětmi a mládeží s postižením), předškolní výchovy a vzdělávání na 1. stupni ZŠ (pro práci s dětmi v mateřské škole a na 1. stupni základní školy od 1 až do 5 třídy včetně).  Program byl kladně ohodnocen jak polským Ministerstvem národního vzdělávání, tak českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je třeba rovněž zdůraznit, že připravený program výuky plně zapadá do Evropského kvalifikačního rámce pro vysoké školy a zohledňuje světové tendence v zavádění systému inkluzivního vzdělávání s přihlédnutím k paradigmatu posílení postavení osob se zdravotním postižením.

Připravený vzdělávací program je založen jak na bohaté mezinárodní akademické a výzkumné zkušenosti, tak i na dlouhodobé praxi vysoce hodnoceného týmu pracovníků Institutu Speciální Pedagogiky - praktiků / terapeutů. Mezi zkušenosti týmu patří také oblast předškolní výchovy a vzdělávání prvního stupně základních škol. Pracovníci institutu se podíleli na vývoji důležitého dokumentu pro polské učitele - Standardní vzdělávání učitelů pro všechny vysoké školy v Polsku. Kromě toho vzdělávací program oboru Speciální pedagogika získal ocenění Ministerstva vědy a vysokého školství v Polsku určených pro nejlepší vzdělávací program v oboru Speciální pedagogika. Z těchto důvodů se domníváme, že vzdělávací program připraven pro české studenty plně vyhovuje potřebám vzdělávání učitelů žáků s vývojovými poruchami.

 Příkladem mezinárodní praxe je aktivní účast na práci Mezinárodní asociace Speciální pedagogika (IASE) se sídlem v USA (www.iase.org). Jedním z jasných důkazů tohoto závazku je pořádaná mezinárodní vědecká konference v červnu 2015, které se zúčastnilo 370 osob – vědců a učitelů speciální pedagogiky a inkluze ze všech kontinentů z 37 zemí celého světa.

Rádi bychom Vás ujistili, že studenti - Vaši zaměstnanci - budou pokračovat ve studiu takovou formou, která nenaruší jejich práci ve škole. Výuka bude probíhat každý třetí víkend v budově Pedagogické fakulty ve Wrocławi. 

 Pokud se potřebujete zeptat na cokoli ohledně studia, jsme tu pro Vás. Veškeré Vaše otázky budou zodpovězeny odborníky Dolnoslezské vysoké školy.

Můžete se také zúčastnit přednášky pro české studenty magisterského vzdělávacího programu Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol. Bližší informace naleznete na http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/?studia=prijimaci-rizeni

 a na facebooku www.facebook.com/dolnoslezskavysokaskola

V případě dotazů prosím pište na studium@dsw.edu.pl nebo volejte na telefonní čísla, viz níže.

 Přihlaste se ještě dnes http://nabor.dsw.edu.pl/index.php?lang=en

 Hledáme také pedagogy s praxí oboru speciální pedagogika, pedagogika, psychologie pro externí spolupráci.

Budeme vděčni za přeposlání tohoto emailu případným zájemcům o studium nebo externí spolupráci.

S úctou 

tým DVŠ. 

Ing. Pavlína Junková                          DVM Alicja Konieczna 

Mob: +420 721 889 066                    Mob: +420 776 611 040 

 

 

 

 

 

PřílohaVelikost
1._tiskova_zprava.docx208.88 KB
postsurdoden_plakat.pdf326.97 KB
spolupracujici_osoby_skoly.pdf336.71 KB
spolupracujici_osoby_prihlaska.docx154.61 KB
plakat_inkluzivni_new.png1.18 MB