Aktuality

Pá, 03/10/2017 - 12:43
Dne 3. března 2017 proběhlo 41. jednání Rady Asociace speciálních pedagogů ČR.  Výsledkem jednání Rady ASP ČR je „Prohlášení Asociace speciálních pedagogů ČR k naplňování úkolů a cílů...
Po, 02/27/2017 - 10:09
PaedDr. Jiří Pilař, předseda pražské sekce ASP ČR, napsal dopis poslancům PS Parlamentu ČR v souvislosti s novelou občanského zákoníku, která by měla řešit i otázky umísťování dětí s nařízenou...
Pá, 02/24/2017 - 18:20
Vážený pane ústřední školní inspektore, byl jsem upozorněn na odpovědi Vašeho náměstka PhDr. Ondřeje Andryse, MAE, které ve věci setkání vedení ČŠI s vedoucími představiteli odborných školských...
St, 01/18/2017 - 21:25
Minulý týden se objevila zpráva o plánovaných změnách ve vyhlášce 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a v této souvislosti možnost jejího...
Po, 01/09/2017 - 14:06
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v příloze e-mailu zasílám dotazník ASP ČR k tzv. společnému vzdělávání. Asociace se bude snažit  předat dotazník na co nejvíce základních škol i...

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření účtu a přihlášení na tomto webu slouží pouze k zapojení se do diskuse v části Forum, nejde o registraci v ASP ČR. Forum není pro běžného návštěvníka webu viditelné.

Registrace bude povolována pouze členům ASP ČR. Přihláška do ASP ČR je ke stažení na kartě Dokumenty, podepsanou přihlášku je nutno zaslat na adresu ASP ČR.

Tato webová stránka je archivována v rámci projektu Národní knihovny ČR, jako součást českého kulturního dědictví.

WebArchiv - archiv českého webu

Pozvánky a nabídky


Vážení kolegové,

dovoluji si Vám zaslat nabídku Denního stacionáře pro adolescenty, kterou můžete využít pro vaše klienty v dorostovém věku.

Do terapeutického programu přijímáme dospívající od 13-14 let do cca 21 let.

Program je vhodný pro děti, které mají jakýkoli psychický problém související se školní docházkou, rodinným zázemím, vrstevníky atd,

nemusí jít o děti psychiatricky léčené.

Podmínkou účasti v programu je souhlas rodiče a dítěte s terapií a alespoň částečná schopnost dítěte zapojit se do terapeutické skupiny.

Další informace najdete v přiloženém letáku.

S pozdravem

Arlethová Patricie

Mgr. Patricie Arlethová

Denní stacionář pro adolescenty

Psychiatrická klinika

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ke Karlovu 11, 128 08  Praha 2 

tel.: +420 224 96 5350

e-mail: patricie.arlethova@vfn.cz 

http://dsadolescenti.vfn.cz

www.facebook.com/dsadolescenti

www.vfn.cz


DOLNOSLEZSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA  

-      nabízí unikátní vysokoškolský vzdělávací program pro získání kvalifikace speciálního pedagoga, pedagoga předškolní výchovy a učitele 1. stupně základní školy – bakalářské a navazující magisterské studium v kombinované formě výuky a doktorské studium PhD. v oboru Pedagogika

Vážené ředitelky, vážení ředitelé, pedagogičtí pracovníci, zájemci o studium pedagogiky a speciální pedagogiky,

rektor Dolnoslezské vysoké školy prof. Robert Kwaśnica, děkanka Pedagogické fakulty prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz a tým pracovníků Institutu speciální pedagogiky má tu čest Vám sdělit, že Dolnoslezská vysoká škola ve Wrocławi vychází vstříc potřebám studentů z České republiky, a je připraven vzdělávací program pro navazující magisterský studijní cyklus v oboru speciální učitelská pedagogika  ve specializaci Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol.  

Nyní nově i bakalářský vzdělávací program. Studium probíhá v českém jazyce s českými nebo s polskými pedagogy s překladatelem. V případě, že nemáte dostudované bakalářské nebo magisterské studium, lze ukončit vzdělání a získat potřebnou kvalifikaci u nás. Nabídku využilo již přes 60 studentů z České republiky, kteří studují v současné době ve 2. ročníku magisterského studia.

Studijní program byl připraven tak, aby absolventi tohoto oboru získali veškerou odbornost v oblasti speciální pedagogiky (pro vzdělávací a terapeutickou práci s dětmi a mládeží s postižením), předškolní výchovy a vzdělávání na 1. stupni ZŠ (pro práci s dětmi v mateřské škole a na 1. stupni základní školy od 1 až do 5 třídy včetně).  Program byl kladně ohodnocen jak polským Ministerstvem národního vzdělávání, tak českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je třeba rovněž zdůraznit, že připravený program výuky plně zapadá do Evropského kvalifikačního rámce pro vysoké školy a zohledňuje světové tendence v zavádění systému inkluzivního vzdělávání s přihlédnutím k paradigmatu posílení postavení osob se zdravotním postižením.

Připravený vzdělávací program je založen jak na bohaté mezinárodní akademické a výzkumné zkušenosti, tak i na dlouhodobé praxi vysoce hodnoceného týmu pracovníků Institutu Speciální Pedagogiky - praktiků / terapeutů. Mezi zkušenosti týmu patří také oblast předškolní výchovy a vzdělávání prvního stupně základních škol. Pracovníci institutu se podíleli na vývoji důležitého dokumentu pro polské učitele - Standardní vzdělávání učitelů pro všechny vysoké školy v Polsku. Kromě toho vzdělávací program oboru Speciální pedagogika získal ocenění Ministerstva vědy a vysokého školství v Polsku určených pro nejlepší vzdělávací program v oboru Speciální pedagogika. Z těchto důvodů se domníváme, že vzdělávací program připraven pro české studenty plně vyhovuje potřebám vzdělávání učitelů žáků s vývojovými poruchami.

 Příkladem mezinárodní praxe je aktivní účast na práci Mezinárodní asociace Speciální pedagogika (IASE) se sídlem v USA (www.iase.org). Jedním z jasných důkazů tohoto závazku je pořádaná mezinárodní vědecká konference v červnu 2015, které se zúčastnilo 370 osob – vědců a učitelů speciální pedagogiky a inkluze ze všech kontinentů z 37 zemí celého světa.

Rádi bychom Vás ujistili, že studenti - Vaši zaměstnanci - budou pokračovat ve studiu takovou formou, která nenaruší jejich práci ve škole. Výuka bude probíhat každý třetí víkend v budově Pedagogické fakulty ve Wrocławi. 

 Pokud se potřebujete zeptat na cokoli ohledně studia, jsme tu pro Vás. Veškeré Vaše otázky budou zodpovězeny odborníky Dolnoslezské vysoké školy.

Můžete se také zúčastnit přednášky pro české studenty magisterského vzdělávacího programu Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol. Bližší informace naleznete na http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/?studia=prijimaci-rizeni

 a na facebooku www.facebook.com/dolnoslezskavysokaskola

V případě dotazů prosím pište na studium@dsw.edu.pl nebo volejte na telefonní čísla, viz níže.

 Přihlaste se ještě dnes http://nabor.dsw.edu.pl/index.php?lang=en

 Hledáme také pedagogy s praxí oboru speciální pedagogika, pedagogika, psychologie pro externí spolupráci.

Budeme vděčni za přeposlání tohoto emailu případným zájemcům o studium nebo externí spolupráci.

S úctou 

tým DVŠ. 

Ing. Pavlína Junková                          DVM Alicja Konieczna 

Mob: +420 721 889 066                    Mob: +420 776 611 040 

 

 

 

Konference ADHD 2016

2. ročník mezioborové konference ADHD 2016
Věda o mozku a podpora školní úspěšnosti dětí s ADHD

pro více informací klikněte zde

 

 

Dobrý den Všem,
byla nám nabídnuta účast při výzkumu Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči, který v současné době realizuje Výzkumný ústav práce a sociálních věci, v.v.i., výzkumné centrum Brno. Zadavatelem výzkumu a odběratelem jeho výstupů je MPSV ČR.  V rámci výzkumu je naplánována řada výzkumných aktivit. Jednou z těchto aktivit je analýza  konkrétních   sporných   či   problematických případů z oblasti posouzení stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.   Pro potřeby tohoto výzkumu jsou shromažďovány ty případy žadatelů o příspěvek na péči, které je v rámci stávajícího   nastavení posudkové praxe a současných posudkových kritérií obtížné posoudit.  Cílem analýzy těchto případů je hlubší pochopení limitů a slabých stránek stávajícího posuzování nároku na příspěvek na péči ve vztahu k určitým typům zdravotních omezení či kombinacím zdravotních omezení. 

Pokud ze své vlastní praxe či ze své zkušenosti máte zaznamenaný případ, který považujete za dobrý příklad takové situace, kdy posudková praxe, posuzovací kritéria či způsob uplatnění těchto kritérií podle Vašeho názoru vedl k tomu, že stupeň závislosti nebyl posouzen způsobem, který odpovídá skutečné potřebě péče a žadateli nebyl příspěvek na péči přiznán či byl přiznán ve výrazně nižším stupni, než by bylo podle Vašeho názoru adekvátní (rozdíl dvou či tří stupňů závislosti) a máte zájem se do výzkumu zapojit, zprostředkuji Vám podrobnější informace a kontakt s organizátory. 

 
S přáním pěkného dne
Edita Bartošová
tel: 737 284 925
editha@email.cz

Akreditovaný KURS pro pedagogické pracovníky v systému DVPP:

"Učení se vztahům. Transakčně analytický přístup pro pedagogy" 
Vše podstatné lze dočíst na:

http://www.sena-praha.cz/specialni-vzdelavaci-aktivity-pro-smer-ta-v-pedagogice-a-vychove/

PhDr.Blanka Čepická, Ph.D.

 


 

Nabídka vzdělávání společnosti Služby a školení Mladá Boleslav:
http://www.sskolemb.cz/soubory/katalog-ssmb/Katalog%20jaro%202015.pdf 
Nabídka vzdělávání Školského zařízení pro DVPP Hradec Králové:
http://cvkhk.cz/cvis/index.php?akce=_01&skrok=2014&polo=2 
Připravované studium v programu CŽV , kterým lze podle § 18 písm. b) a c) získat kvalifikaci speciálního pedagoga .
Studium uskutečňují Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity v Brně a Karlovy univerzity v Praze.

Karlova univerzita http://www.pedf.cuni.cz/

9.12.2014   Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogika

Katedra speciální pedagogiky na PedF UK bude v akademickém roce 2014/2015 otvírat v rámci CŽV doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogika (určené pro pracovníky poradenských zařízení). Program bude zveřejněn na webových stránkách Pedf v sekci celoživotní vzdělávání ihned po obdržení akreditace z MŠMT. Pro urychlení zpracování přihlášek ještě v tomto roce je nutné zaslat přihlášku elektronicky (ke stažení zde) jako přílohu mailu na adresu ivana.merellova@pedf.cuni.cz, do předmětu mailu uveďte heslo: sppg350.

 

Palackého univerzita http://new.ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

6a Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace

Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace

Způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga § 6a odst. 1 písm. b)

1.

Speciální pedagog

rozdíl mezi programem Speciální pedagogika x Speciální pedagog ZDE

program bude realizován od 01/2015, přihlášky přijíme do 12. 12. 2014

(číslo programu 9204W016) NOVINKA

 

Masarykova univerzita http://www.ped.muni.cz/studium/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/prijimaci-rizeni-czv

Mgr. Marie Fridrichová

oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků MŠMT

Aktuální znění zákona č. 563/2004 Sb. naleznete na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-a-jeji-metodicky

 

Univerzita J.E. Purkyně http://www.pf.ujep.cz/files/prijimacky/prijimaci_rizeni_1415.pdf
Vás zřejmě zajímá položka  Magisterské nenavazující na bakalářské studium
M7503 - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika Mgr. PrezenčníStudium 5leté 20 uchazečů.
Na příští akademický rok 2015/2016 se otevření kombinace učitelství + speciální pedagogika nepředpokládá.

 

 

Nový studijní program v rámci celoživotního vzdělávání

 

na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

se otvírá v akademickém roce 2014/2015  akreditovaný program: 


Speciální pedagogika 


Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace v rozsahu 350 hodin podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému pedagogických pracovníků.


Veškeré informace a přihláška je k dispozici na adrese:


http://www.ped.muni.cz/studium/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/prijimaci-rizeni-czv


Cílová skupina: absolventi magisterských studijních oborů:


  • Pedagogika
  • Předškolní pedagogika
  • Učitelství pro MŠ
  • Učitelství pro 1. st. ZŠ
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ
  • Učitelství VVP pro SŠ
  • Vychovatelství


Popis programu: nový program je určen zejména pro ty uchazeče, kteří působí na pozici speciálního pedagoga v pedagogicko-psychologických poradenských službách (PPP, SPC, SVP) a nemají předepsané vzdělání. Uchazeči obdrží pro zaměstnavatele potvrzení o zařazení do programu krátce po doručení přihlášky vč. příloh, které doloží požadované předchozí vzdělání. Nástup do programu je stanoven již na jarní semestr 2015.


Přihláška do programu
Uchazeči podávají výhradně papírové přihlášky a zasílají je na adresu:
Studijní oddělení PdF MU
Poříčí 7
603 00 Brno


Povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie magisterského diplomu ze studia v některém z výše uvedených studijních oborů.
Termín pro podání přihlášky: přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 15. ledna 2015 včetně, přičemž rozhodující je razítko podání zásilky na poště.

Délka programu: 6 semestrů
Cena: 5.000,- Kč/1 semestrUčební pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Univerzální krabice pro strukturované učení, která nabízí až 7 variant uspořádání vnitřních přihrádek, tabule pro denní a týdenní režimy opatřeny krabičkou pro odkládaní karet, mnoho typů strukturovaných úloh, grafomotorická cvičení formou dřevěných šablon nebo stíratelných pracovních sešitů, logopedická cvičení, knihy a mnoho dalšího. Kompletní sortiment si můžete prohlédnout na www.ucimeseradi.cz .

Nabídka kvalifikačního studia
Studium pro získání kvalifikace asistenta pedagoga, vychovatele a pedagoga volného času,  kvalifikační studium pedagogiky pro učitele odborných a uměleckých předmětů nabízí

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Obrataň
Ing. Eva Matějková, MBA
Obrataň 148
394 12 Obrataň
t.č. 724 268 963

Dílna Gawain
poskytuje službu sociální rehabilitace lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -(např. mladým lidem, kteří  dokončili školu a setkali se s realitou dnešního trhu práce a s obtíží najít zaměstnání.)

Uživatelé si u nás mohou osvojit dovednosti týkající se péče o vlastní osobu a základní pracovní dovednosti (zaměřujeme se na řemeslnou činnost).Služba je bezplatná. Pokud víte o někom, kdo by mohl mít zájem, budeme rádi, když informace předáte dál - v příloze posíláme inzerát.

 

Děkuji a přeji hezký den,

Kateřina Vlčková

Dílna Gawain

Na Výšinách 1/1000

Praha 7, 170 00

www.gawain.cz

gawain@seznam.cz

Mob: 774 918 886, tel: 233 372 708

IČO: 26604655

 

 

 

Vážená paní ředitelko, paní učitelko.
V naší nabídce metodických publikací a materiálů s logopedickou problematikou máme novinku! Novou netradiční didaktickou pomůcku k odstraňování a nápravě řečových vad společenskou deskovou hru - Rozhýbej svůj jazýček aneb logopedie hrou.

 

Tato hra je určená pro děti s vadou výslovnosti a pro učitele a rodiče, kteří chtějí tyto vady odstranit nebo jim předcházet. Základem hry je pomocí motivace rozhýbat jazýček a následně procvičit výslovnost jednotlivých hlásek přes slabiky, slova až po celé věty. Na procvičování jsou všechny hlásky, u kterých je hned uveden správný postup výslovnosti. Pravidla jsou nastavena tak, že dítě zopakuje všechny slabiky, slova i věty.

Hra obsahuje:

·         hrací plán

·         1 hrací kostku

·         3 postavičky

·         3 stojánky

·         330 kartiček

·         3 platíčka se žetony

·         pravidla hry

 

Infra, s.r.o. Stařeč

Více podrobností najdete zde. Objednávat hru můžete zde. Další publikace a materiály s logopedickou tematikou najdete zde.


 

 

  Nabídka OS MODRÉ DVEŘE

Informační materiály a odkaz na webové stránky www.modredvere.cz .

Poskytujeme služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Cílové skupiny těchto dvou služeb jsou osoby s duševním onemocněním a osoby s lehce a středně mentálním postižením. Služby naplňujeme prostřednictvím nabídky našeho centra, která je bohatá. Ať už se jedná o nabídku nácviků v terénní kavárně, přes terapeutické dílny : košíkářská, textilní, keramická, papírenská, šperkařská, zahradnická, dřevařská dílna, vaření, muzikoterapie, relaxace, trénink kognitivních funkcí a další.  Případně máme  ještě registrovanou krizovou pomoc pro veřejnost. V případě doplňujících informací ráda upřesním.  

S pozdravem

Terapeutické centrum Modré dveře
náměstí Smiřických 39
281 63 Kostelec nad Černými lesy
tel.: 321 678 473 e-mail: modredvere@modredvere.cz


 


Možnost vzdělávání pedagogických pracovníků

v rozvojových kurzech akreditovaných MŠMT ČR pořádané naším občanským sdružením Elio.

Elio, o. s. poskytuje preventivní a psychologické služby základním a středním školám od roku 2006, zabývá se psychoterapií, diagnostikou i poradenstvím a nyní působí v šesti krajích ČR.

Více o sdružení naleznete na webu zde.

za tým Elio, o. s.

Kateřina Arnoltová

(lektorka, koordinátorka vzdělávacích aktivit a projektu) 

Tel.: 775 545 003
kurzy@elio.cz 

Elio, o. s.
Vršovické náměstí 2/111 
101 00, Praha 10

 

PřílohaVelikost
spolupracujici_osoby_skoly.pdf336.71 KB
spolupracujici_osoby_prihlaska.docx154.61 KB
plakat_inkluzivni_new.png1.18 MB